Tone krever ny grense for vern av trehus: – Det meste av trehusbebyggelsen vi har i Tønsberg er fra vår storhetstid med handel, redere og sjøfart – som er yngre enn fra 1850

Tone Lind Jørgensen krever bedre vern av trehus. Nå vil hun ha det inn i lovverket.