(Tønsbergs Blad)

NHO har målt samtlige av landets 365 kommuner på en hel rekke ulike næringspolitiske parametere.

I en slik sammenheng havner Tønsberg på en stødig 33. plass, riktig nok litt ned, fra 31. plass i 2021.

Utenforskap

Dette vil si at Tønsberg har mer enn nitti prosent av landets kommuner bak seg på denne rankingen. Og ikke bare det. Tønsberg er med dette også den beste «NHO-kommunen» i fylket.

– Gratulerer, dette er jo kjempebra. Jeg burde jo egentlig ha tatt med meg blomster hit i dag, sier regiondirektør i NHO, Kristin Saga til de to reelle ordførerkandidatene i Tønsberg, Anne Rygh Pedersen (Ap) og Frank Pedersen (H).

Hva de to ordførerkandidatene selv tenker om fremtidens kår for det lokale næringslivet, er naturligvis av en viss interesse for det stedlige NHO.

Og trenger man igjennom den mer polariserte delen av lokalvalgsdebattene- og duellene, så kan det være at forskjellene de to kandidatene imellom kanskje ikke er så store som det man ellers lett kan få inntrykk av.

For eksempel når det gjelder et punkt hvor forbedringspotensialet er stort for Tønsbergs del, arbeidsledighet og utenforskap. Her har kommunen havnet helt nede på en begredelig 312. plass.

– Skjer mye positivt

– Vi må ta tak i den alt for store store andelen som i dag står utenfor det lokale arbeidslivet. Samtidig må vi legge forholdene til rette for dem som ønsker å etablere virksomhet her i kommunen, sier Frank Pedersen.

Anne Rygh Pedersen på sin side, kunne vanskelig være mer enig.

–Ja utenforskapet er det veldig viktig å ta tak i. Og her opplever jeg at det allerede skjer mye positivt, ikke minst fra de lokale bedriftenes side. Når det gjelder de store sakene som utenforskapet og arealplanen, står vi sammen, sier hun.

– Så må vi få ned saksbehandlingstiden for dem som har søknader inne til behandling hos kommunen, fortsetter Frank Pedersen.

– Her er det mitt inntrykk at dem som jobber med dette absolutt gjør så godt de kan. Vi må heie på dem og som politikere sørge for tilstrekkelig kapasitet på dette området, sier Anne Rygh Pedersen.

Les mer mom NHOs kommune-NM her.

– Bra med variasjon

Også når det gjelder spørsmålet «privat vs offentlig», både hva virksomhet og arbeidsplasser angår, virker forskjellene å være så alt for store likevel? I Tønsberg er i dag 61 prosent av arbeidsplassene innenfor offentlig sektor, mens 39 er innenfor privat virksomhet.

– Blandingen er viktig. Det er bra med variasjon, er de to helt enige om.

Les også

Joakim (33) hadde verken relevant utdanning eller nok erfaring. Nå har han drømmejobben: – Når du er selvlært, må du bare tråkke til

– Vi vil ha de beste løsningene, det som er til det beste for innbyggerne, sier Frank Pedersen.

– Ja, sammen må vi finne de beste løsningene. Vi har en god tradisjon for å jobbe godt sammen, istemmer Anne Rygh Pedersen.