Tønsberg står i fare for å miste enda en bedrift: – Får vi ikke mer plass nå, må vi vurdere andre alternativer på sikt

Kommunen sa først nei til å gi anleggsgartnerfirma Strandman AS mer plass. Nå vil de se på saken på nytt.