Alle elever har rett til å ha et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Det er elevenes opplevelse av hvordan de har det på skolen, som er avgjørende.

– Hvis du eller barnet ditt mener at skolen ikke har gjort nok for å stoppe krenkelser, kan dere melde saken til Fylkesmannen. 1. oktober hadde Fylkesmannen i Vestfold fått 23 henvendelser rundt nytt lovverk, heter det.