Verksted er konkurs: – Koronaen tok livet av oss

1. januar 2019 overtok Per Ivar Hellevangsdal, Elias Larsen Nelvik og Harvey Denis Lansley bilverkstedet på Vallø. Nå er verkstedet konkurs.