Gå til sidens hovedinnhold

Vestfold Bondelag er nominert til sikkerhetspris

Artikkelen er over 2 år gammel

Fylkesmannen har nominert Vestfold Bondelag til en pris som hvert år deles ut av Næringslivets sikkerhetsråd (NSR).

Prisen gis for fremragende sikkerhetsarbeid. Den deles ut på sikkerhetskonferansen til Næringslivets sikkerhetsråd i september.

Vestfold Bondelag er nominert i kategorien beste offentlige sikkerhetsinitiativ, skriver Fylkesmannen på sin nettside. Fylkesmannens begrunnelse for nominasjonen er:

«Vestfold Bondelag er den største organisasjonen for landbruket i Vestfold. Landbruk omfatter både skogbruk og jordbruk og representerer en del av næringslivet som er av avgjørende betydning for samfunnssikkerheten, lokalt, regionalt og på en del områder nasjonalt. Landbruket har flere grensesnitt mot samfunnssikkerheten, spesielt innenfor naturhendelser slik som flom, skogbrann, vind og ekstremvær».

LES OGSÅ (+): Endelig kan Jotun-sjefen smile igjen: – Vi har fått betalt for jobben vi har gjort

Tre punkter

Han nevner følgende punkter:

1. Landbruket representerer ressurser gjennom de produktene som produseres, den kompetanse og det materiell de besitter, lokalkunnskap og ikke minst volum/utholdenhet

2. Landbruket representerer sårbarhet ved at det ofte er landbrukets grunn og ressurser, produksjonsareal eller produksjonsmidler som berøres ved en naturhendelse

3. Landbruket representerer risiko ved at landbrukets aktivitet også kan være en utløsende årsak til ulike hendelser slik som skogbrann og grunnbrudd.

LES OGSÅ (+): Ferske tall viser at grensehandelen øker: - Nå må politikerne våkne

Ut over det som forventes

Fylkesmannen skriver videre:

Vestfold Bondelag har gjennom initiativ og aktiviteter tatt samfunnssikkerhet inn i landbruket, langt ut over det som stilles som forventning fra offentlige myndigheter eller den nasjonale organisasjonen.

Han nevner følgende eksempler:

  • Vestfold Bondelag har siden 2016 deltatt som permanent medlem av fylkesberedskapsrådet, og deltar i ressurskrevende offentlige prosesser slik som utvikling av fylkesROS, beredskapsplanlegging, øvelser mm. Vestfold Bondelag spilte aktivt med under øvelse Trident Juncture i 2018 (CPX).
  • Vestfold Bondelag støtter regional krisehåndtering med å formidle SMS-meldinger til bondelagets medlemmer ved ulike naturhendelser og ekstremvær. Eksempler på dette er meldinger om begrensing i jordvanning, sikring av rundballer, bortfall av strøm og vann mm. Bondelagets meldingstjeneste er en god støtte for offentlige myndigheter i oppgaven med informasjon til næringsliv og befolkning.
  • Vestfold Bondelag stiller eget sekretariat til rådighet for å varsle medlemmer via SMS om at Sikringsradioen bemannes med lyttefunksjon. Dette har vært i situasjoner med antatt utfall eller utfall av EKOM for deler av fylket.
  • Prosjekt om solfangere på landbruksbygg ble initiert, ledet og gjennomført av Vestfold Bondelag bla for å vurdere beredskapseffekten for landbrukets behov for alternative strømkilder.
  • Vestfold Bondelag tok sommeren 2018 initiativ for at medlemmene skulle fylle opp gjødselsvognene med vann for å sikre vanntilgang ved skogbrann.
  • Vestfold Bondelag har gjennomført flere arrangementer og konferanser for egne lokallag med hovedtema samfunnssikkerhet.
  • Vestfold Bondelag har aktivt fremmet jordvernet – over tid.
  • Vestfold Bondelag og lokallagene har ved flere hendelser mobilisert egne medlemmer med aktuelt beredskapsmateriell som ressurser i håndteringen av krevende naturhendelser.

– Bidratt til å redusere skader

Fylkesberedskapssjef Jan Helge Kaiser mener bondelagets arbeid gir betydelige effekter for samfunnssikkerheten:

– For det første har oppmerksomheten i regi av bondelaget gitt medlemmene økt oppmerksomhet om egen sårbarhet og behov for beredskap.  Den enkelte bonde driver foretak som i økende grad er sårbart for truslene samfunnet tidvis utsettes for. Informasjon og kampanjer fra bondelaget medfører økt forebygging, ved at bonden selv vurderer risiko og sårbarhet for egen aktivitet. Både for å ivareta HMS, men også indirekte effekter, sier han.

Han peker også på at bondelaget har bidratt til å redusere skader ved å varsle, informere og mobilisere egne medlemmer. Videre sier han at landbrukets ressurser på flere områder vil overstige de ressurser offentlige myndigheter klarer å mobilisere i en hendelse.

– Av langsiktig innsats er selvfølgelig behovet for oppmerksomhet om jordvern viktige resultater. Omregulering av dyrkbar mark til andre formål har falt betydelig i Vestfold de siste 10-15 år, ikke minst på grunn av langsiktig innsats fra bondelaget, sier Kaiser.

Kommentarer til denne saken