(Østlands-Posten)

– Det er kanskje overraskende for flere, men det står faktisk ikke så veldig bra til med verdiskapingen i Vestfold. Faktisk er det kun tre fylker her i landet som har lavere butikkomsetning per innbygger enn Vestfold, sier leder i Larvik næringsforening, Tore Hansen.

Verdiskaping er grunnlaget for vår velferd. Er verdiskapingen lav, står det like ens til med kjøpekraften. Det svekker også bedriftenes evne til å investere i ny virksomhet og flere arbeidsplasser.

Kort sagt handler vår evne til å skape verdier om grunnlaget for vår velferd.

– Vet hvor vi står

– Regional plan for verdiskaping og innovasjon (RPVI) er en plan for å styrke vårt velferdsgrunnlag, sier daglig leder i Link Larvik, Jørgen Johansen.

– For å komme videre må vi vite hvor vi står, sier Hansen.

Derfor ble rådgivingsfirmaet Ernst & Young i 2013 engasjert for å lage et kunnskapsgrunnlag som RPVI bygger videre på.

Hansen har sittet i referansegruppen som de siste 18 månedene har jobbet med høringsforslaget til planen som først skal behandles i kommunene, og siden vedtas i fylkestinget. Hansen har også ledet en av de seks gruppene som har jobbet med prosjektet.

– Prosjektet er initiert av fylkeskommunen, og fylkesrådmann Egil Johansen har gjort en stor jobb med dette, sier Johansen.

Seks strategiske grep

– Det har vært en holdningsendring med mer fokus på det å tenke mer regionalt. Hvor man bor og hvor man arbeider spiller ikke like stor rolle lenger, mener Johansen.

Det som er viktig, er at det ikke må munne ut i en skrivebordsplan, mener de.

– Det er viktig å få satt disse planene ut i livet. Det er blinket ut mange tiltak i handlingsprogrammet. Initiativ- og gjennomføringsansvar er bredt fordelt, sier Hansen i næringsforeningen.

Gjennom planprosessen har man identifisert seks strategiske grep som er viktig for å nå målet med verdiskaping og innovasjon. Ett av dem er å få flest mulig i arbeid.

– Det er viktig for verdiskapingen å få flest mulig ut i jobb. Ungdomsledigheten er et kjempeproblem. Bedret samarbeid mellom skole og næringsliv er et stikkord, mener Hansen.