Vestfold-firmaer fikk forskningspenger

Tre bedrifter i Vestfold har fått innvilget sin søknad om prosjektstøtte fra Forskningsrådet.