Annonsørinnhold

Hva er dette?

Annonsørinnhold – Hva er dette?


Artikler merket med «annonsørinnhold» er kommersielt innhold, markedsføring og/eller reklame.


Dette betyr at artikkelen er skrevet på vegne av eller i samarbeid med en kommersiell aktør. Artikler av denne typen produseres av kommersielle skribenter, og innholdet har ingen tilknytning til avisens redaksjonelle innhold.


Alt kommersielt innhold i våre aviser skal være tydelig merket, slik at det er enkelt for deg som leser å forstå at dette er reklame eller markedsføring, og vi vil til enhver anledning følge gjeldende regelverk og retningslinjer på dette området.


Det er viktig at våre aviser kan tilby gode og effektive markedsføringsprodukter til våre kunder og annonsører, men vi vil ikke gjøre dette på bekostning av avisens troverdighet. Dersom du opplever at merkingen er utydelig eller har andre tilbakemeldinger til oss, vil vi gjerne høre fra deg.


Datapolicy

Personvernerklæring / Informasjonskapsler


Personal computer, Coffee cup, Smile, Plant, Tableware, Laptop, Table, Houseplant

Skal du ha de beste ansatte i fremtiden må du jobbe for det nå

Med rekordhøy etterspørsel etter arbeidskraft, har det aldri før vært viktigere som arbeidsgiver å være fremme i skoene for å lykkes i rekrutteringsprosessen, mener Petter Jonassen, stillingsansvarlig i Amedia.

På norsk: Arbeidsgiverprofilering.

Fellesbetegnelse for de aktiviteter et selskap gjennomfører for å kommunisere hva som gjør nettopp dette selskapet til en attraktiv arbeidsplass. Dette gjelder både overfor eksisterende ansatte og potensielle nye medarbeidere.

Sterk employer branding gir bedriften et godt rykte, eller omdømme, og hjelper selskapet til å konkurrere om den mest attraktive arbeidskraften, samtidig som det skaper lojalitet blant egne ansatte og bidrar til lavere turn-over (gjennomtrekk) av ansatte.

Bedriftene må selv arbeide aktivt for å gjøre seg kjent gjennom tilstedeværelse på fora hvor potensiell ny arbeidskraft er tilstede, for eksempel ved å møte avgangsstudenter ved universiteter og høyskoler, fagarbeiderkandidater, målrettet sponsorvirksomhet og annonsering.

Kilde: Store Norske Leksikon

2021 var preget av rekordhøy etterspørsel etter arbeidskraft, kombinert med laveste antall arbeidssøkere siden 2008. I tillegg hadde vi den høyeste sysselsettingen på ti år, og denne trenden fortsatte også ut 2022.

– Kombinasjonen av høy etterspørsel og lavt antall søkere gjør at arbeidsgivere må tenke nytt og jobbe mer strukturert og målrettet for å nå de beste hodene, sier stillingsansvarlig i Amedia, Petter Jonassen.

NAV sin årlige bedriftsundersøkelse for 2022 viser at svært mange bedrifter har planer om å øke bemanningen i tiden fremover. Samtidig som at bedrifter ønsker å øke bemanningen, er det svært få arbeidssøkere tilgjengelig, noe som resulterer i betydelig mangel på arbeidskraft.

– Hele 27% av virksomhetene har hatt rekrutteringsproblemer de siste 3 mnd, og 17% fikk ikke engang ansatt noen gjennom prosessen, sier Petter.

Passive søkere

Vår egen undersøkelse på arbeidsmarkedet 2022 gjennomført av YouGov for Amedia Marked kan også bekrefte at det i 2022 kun er 10% som er aktive søkere, mens hele 54% er det som defineres som passive søkere.

– De oppsøker ikke tradisjonelle stillingsbaser som arbeidsplassen.no. Det er rett og slett ikke nok å kun legge ut stillingen i ordinære stillingsbaser dersom du ønsker å få tak i de beste kandidatene, konkluderer han.

Om man ikke går bredt nok ut risikerer man å ikke nå ut til de beste kandidatene.

– I verste fall ender man opp med å betale dyrt for en eventuell feilansettelse, eller kanskje ikke lande en ansettelse i det hele tatt, legger han til.

Dermed blir dagens arbeidsgivere tvunget til å tenke nytt og bredere for å sikre seg de beste ansatte.

Petter forteller at det i dag er arbeidstaker som sitter med den største makten. Før var det omvendt.

– Mange skal nå kunne kjenne seg igjen i selskapets holdninger og visjoner, og arbeidsmiljøet spiller en enda viktigere rolle, sier han og legger til:

– Forskjellen fra tidligere er at det ikke lengre holder å kun skrive at det er utviklingsmuligheter, gode arbeidsforhold og betingelser. Man må kunne nærmest bevise dette for de potensielle søkerne, for at de i det hele tatt skal ofre det en vurdering, sier han.

Han forteller at i de siste årene, har employer branding, eller arbeidsgiverprofilering, blitt mer og mer aktuelt. Det har blitt et must å jobbe aktivt og målrettet med dette i de større selskapene.

Dress shirt, Flash photography, Forehead, Smile, Brick, Sleeve, Brickwork, Standing, Beard, Collar

Petter Jonassen, stillingsansvarlig i Amedia Marked. Foto: Ørjan Madsen

Skill deg ut

En arbeidsplass som skilte seg ut da de skulle ansette nye folk i våres, var Kragerø Blad Vestmar. 

De hadde behov for to nye journalister til redaksjonen, men opplevde at det var vanskelig å få tak i journalister. 

Hvorfor skulle en journalist bytte arbeidsplass når arbeidsoppgavene likevel var tilsynelatende de samme uansett hvor de jobbet?

KV gjorde derfor en grundigere jobb når de skulle ansette de to journalistene.

– Det er unikt å jobbe som journalist i en av Norges vakreste byer, og våre journalister får mulighet til å jobbe med en bred variasjon av saksområder, forteller redaktør Espen Solberg Nilsen.

– Å sette fokus på dette og på hva vi kan tilby journalister som andre ikke kan, ga oss god effekt. Vi opplevde å få flere og mer kvalifiserte søkere i denne runden enn hva vi tidligere har gjort, forteller han.

Petter mener at et fokus på Employer Branding er avgjørende for å skille seg ut i mengden. Ved å jobbe strategisk kan du tilegne deg posisjonen som den arbeidsgiveren alle ønsker å jobbe for.

Arbeidsgiverprofilering er også en effektiv måte å bygge intern stolthet, og igjen bygge videre på et godt arbeidsmiljø, som skaper gode ambassadører for bedriften, gjennom nettopp dine ansatte.

Water, Smile, Sky, Cloud, Boat, Vehicle, Lake, Watercraft

Espen Solberg Nilsen.

Start i dag

For å lykkes i fremtidens jobbmarked som arbeidsgiver, må du tilnærme deg arbeidet på lik linje som bedriften jobber med det ordinære markedsarbeidet.

– Den største fellen veldig mange bedrifter går i er at de venter til ansettelsesbehovet er akutt, sier Petter.

Du må jobbe strategisk, målrettet og langsiktig for å bygge en posisjon og samtidig tenke helhetlig og bredt for å få budskapet ut.

Petter og de andre medierådgiverne i Amedia har allerede lang erfaring med å jobbe både merkevarebyggende og salgsutløsende med sine kunder.

Employer branding tar det merkevarebyggende et steg lenger, og setter det i en dypere sammenheng som i større grad forteller historier og går mer inn på de ansatte, arbeidsmiljø, verdier og fordeler ved bedriften.

– Jeg starter alltid med en uforpliktende samtale, hvor vi ser på fremtidige bemanningsbehov og går gjennom hvilke fordeler bedriften har sammenlignet med konkurrenter, sier han og fortsetter:

– Prinsippene rundt employer branding er lik som ordinær merkevarebyggende markedsføring.

Skal du ha de beste ansatte i fremtiden, må du derfor starte jobben i dag.

Material property, Font

Annonsørinnhold | Avisens journalister og redaksjon har ingen rolle i produksjonen av innholdet i denne saken.