Annonsørinnhold

Hva er dette?

Annonsørinnhold – Hva er dette?


Artikler merket med «annonsørinnhold» er kommersielt innhold, markedsføring og/eller reklame.


Dette betyr at artikkelen er skrevet på vegne av eller i samarbeid med en kommersiell aktør. Artikler av denne typen produseres av kommersielle skribenter, og innholdet har ingen tilknytning til avisens redaksjonelle innhold.


Alt kommersielt innhold i våre aviser skal være tydelig merket, slik at det er enkelt for deg som leser å forstå at dette er reklame eller markedsføring, og vi vil til enhver anledning følge gjeldende regelverk og retningslinjer på dette området.


Det er viktig at våre aviser kan tilby gode og effektive markedsføringsprodukter til våre kunder og annonsører, men vi vil ikke gjøre dette på bekostning av avisens troverdighet. Dersom du opplever at merkingen er utydelig eller har andre tilbakemeldinger til oss, vil vi gjerne høre fra deg.


Datapolicy

Personvernerklæring / Informasjonskapsler


People in nature, Outdoor recreation, Cloud, Sky, Water, Shorts

Motivert: Anne Strømøy er klar for en tøff valgkamp til høsten og gleder seg til å vise frem hjertesakene til Vestfold Høyre.

Flere i jobb, frisk Oslofjord og bedre betingelser for næringslivet:

– Dette er mine hjertesaker

Vestfold Høyre er motivert for valgkamp og skal synliggjøre sin politikk frem mot høstens kommune- og fylkestingsvalg. – Vi har de beste løsningene på de utfordringene vi står overfor i dag, sier Vestfold Høyres fylkesordførerkandidat, Anne Strømøy.

–– Vi må sette yrkesfag på kartet, markedsføre mulighetene denne utdanningen gir og ha gode nok ressurser på utdanningen, sier Cathrine Asbjørnrød til Vestfold Høyres fylkesordførerkandidat, Anne Strømøy. 

Cathrine jobber som yrkesfaglærer på Horten videregående skole og brenner for yrkesfag. 

Sammen sitter de på en benk utenfor hovedinngangen med en kaffekopp i hånda og prater.

– Det er kanskje ikke politikk dette her, men det er veldig interessant, sier Cathrine og smiler.

– Jo, det er faktisk det, ler Anne. 

For de fleste samtaleemnene Anne berører om dagen er nemlig det: politikk. 

I disse dager driver hun valgkamp for Vestfold Høyre og reiser rundt og snakker med, og lytter til, folk. 

Til høsten er det kommunestyre- og fylkestingsvalg, og Anne kjemper om å bli fylkesordfører i Vestfold. 

Da er det viktig å vite hva folket i Vestfold brenner for.

Hør mer om Annes skolepolitikk i denne videoen

Et valgfritt studieår

Fylkeskommunen har ansvarsområder som videregående opplæring, kollektivtransport, folke- og tannhelse og fylkesveinettet. 

– Og en av mine hjertesaker er videregående utdanning, så derfor er vi her i dag, sier Anne og peker på den store videregående skolen.

Anne ønsker å bidra til at flere unge kommer seg ut i jobb. Hun mener at man kan få arbeidsledigheten ned ved at flere gjennomfører og består videregående opplæring. Gode lærere, høye forventninger til elevene, god ledelse på videregående skole og en god rådgivningstjeneste som kan hjelpe og veilede elever med å velge riktige fag og studieretninger kan bidra til dette. 

– I dag er det for mange som ikke kommer seg inn i arbeidslivet. Jobb er mer enn en inntekt, folk finner venner og ledsageren sin på jobb, er del av et felleskap og føler at de er verdt noe. Arbeid er viktig for å bygge seg en fremtid, sier hun.

Vestfold Høyre ønsker å opprette et 11. studieår for elever som ikke har forutsetningene til å starte på videregående utdanning. 

– Dette året vil være et valgfritt studieår som vil tette kunnskapshullet mellom grunnskolens 10. trinn og videregående skole, sier Anne og presiserer at dette vil gjøre elevene mer forberedt og gi bedre mulighet til å gjennomføre de neste årene med skolegang.

I tillegg setter Vestfold Høyre høyt på lista at lærerne på skolene skal ha riktig kompetanse og være trygge i jobben sin, og at fraværsgrensa er kommet for å bli, forteller hun og legger til:

– Du lærer ikke det du trenger dersom du ikke er på skolen.

– Du lærer ikke det du trenger dersom du ikke er på skolen.

Hør mer om Annes næringspolitikk i denne videoen

Men alt henger sammen med alt, som Anne også sier. 

– Det er viktig at bedriftene får den kompetansen de trenger. Men det er også viktig at vi møter deres behov for arealer. Boligarealer er lettere å håndtere da boligutvikling er mer fleksibelt, men næringsarealer må vi prioritere slik at de kan utvikle seg og bidra til vår felles velferd, sier Anne og legger til:

– Derfor må vi også tilrettelegge for næringslivet her i Vestfold.

Hun har tatt oss med opp til industriområdet på Åskollen på Sem, utenfor T��nsberg. Her holder store bedrifter til, som Tine meierier, Nortura og Gilde. 

– I dag kan ikke bedrifter i Vestfold vokse og utvikle seg fordi de ikke får arbeidstakere med riktig kompetanse. Vi har spesielt manko på realfagskunnskap og yrkesfag i dag, og dette må vi gjøre noe med, sier Anne.

Sky, Smile, Cloud, Happy, Jacket

God samtale: Før høstens valg reiser Anne rundt i fylket og snakker med folk og lytter til hva de ønsker seg av politikerne. Cathrine legger vekt på yrkesfagutdanning.

Vestfold Høyre skal ha et særlig fokus på tre ting når det kommer til næringslivet:

  • Næringslivet må få den kompetansen de trenger. Vestfold må ha et sunt og godt næringsliv som kan finansiere skoler, barnehager, eldreomsorg og infrastruktur i hele Vestfold. 
  • Bedriftene må ha mulighet til å vokse og utvikle seg der de er.
  • God infrastruktur slik at folk trygt og enkelt kommer seg til og fra jobb.

Det største løftet til Vestfold Høyre dreier seg om å fortsette jobben med å få dobbeltspor gjennom Vestfold. 

– Så må vi få tilbake holdningen om at det skal lukte asfalt i Vestfold om våren, sier Anne.

Frisk Oslofjord

På fritiden er Anne en entusiastisk dykker. Hun elsker å være alene i stillheten under vannoverflaten, og har dykket i flere hav i mange år. Men av alle hav og fjorder hun har dykket i, er det spesielt en som skiller seg ut. Oslofjorden.

– Den er i ferd med å dø. Det er kjempealvorlig, sier Anne med alvorlig mine.

Oslofjorden har helt siden vikingtiden vært en sentral del av kystkulturen i Vestfold. I barndommen fisket du krabber fra brygga. I ungdommen tok du med fiskestanga på svabergene i skumringen og nøt sommerbrisen i ro og mak. 

Nå er torsken i Oslofjorden nesten borte. 

– Konsekvensene, hvis Oslofjorden dør, vil være fatale. Vi må ta grep nå, sier Anne og legger til at denne saken er en av de viktigste sakene til Vestfold Høyre og at det er en tverrpolitisk enighet om denne saken.

– Det er mange grep som må tas, men de to viktigste årsakene til den begredelige tilstanden i Oslofjorden er at vi ikke har nitrogenrensing på renseanleggene våre, og avrenning fra landbruket, sier hun og legger til:

– Det er store løft som krever bred enighet, og kontinuerlig jobbing.

Hun ser frem til å bygge nye Vestfold fra høsten av. 

– Vi er enestående i landet med kun seks robuste kommuner. Det gir oss fordeler som få andre fylker har og som vi må utnytte til å gjøre Vestfold enda bedre. 

– Stem Høyre fordi vi har de beste løsningene på de utfordringene vi står i i dag, avslutter hun.

Bli bedre kjent med Anne i denne videoen

Annonsørinnhold | Avisens journalister og redaksjon har ingen rolle i produksjonen av innholdet i denne saken.