Her bygger de Norges største signalbygg i massivtre

På Gjennestad videregående skole bygges det nå Norges største massivtrehus med norsk trevirke.