Nå vil Varner søke om de ulovlige forholdene på fritidseiendommen

Tilsynsrapporten fra Færder kommune tok opp flere forhold som ikke skulle være omsøkt på Turid Varners fritidseiendom. Nå er det planer om å søke.