Klubben går ut av Choice-kjeden og blir uavhengig

Hotel Klubben forlater Petter Stordalens kjede.