Med denne beholderen skal Inge finne ut om det er farlig å bo i nabolaget

– Vil gi en trygghet for begge parter.