Virksomheter som har en sterk identitet, gjør det også best økonomisk over tid. Sånn er det bare!

Ofte vinner materielle og finansielle investeringer når prioriteringene skal gjøres. Over tid er det dyrt å nedprioritere arbeidet med virksomhetens identitet.

Prioriterer du å vise hvem du er; kunnskap, teknologi og kultur, vil du over tid vinne frem og prestere bedre.

LES FLERE SAKER FRA VESTVIKEN24.NO

Gi ledergruppen oppgaven med å skrive ned hva som er karakteristisk med bedriften, hva som skiller den fra konkurrentene.

Kanskje opplever du, som vi har gjort så ofte, å få like mange forskjellige svar som det er medlemmer i ledergruppen?

Små som store virksomheter vil kunne ha like stort behov for en tydelig identitet. Omfanget vil selvfølgelig variere, men viktigheten er lik.

De samme prinsippene ligger til grunn, og det handler om hvordan man ønsker å bli oppfattet av markedet, ansatte og andre.

LES DEN FØRSTE KRONIKKEN I SERIEN:
En verdiskapende kraft

Når styret og ledelsen forstår å utnytte kraften i en sterk identitet skapes det store underliggende verdier.

Flere byråer gjør årlig en verdivurdering av selskaper og merkevarer. Og veldig ofte gjenspeiler aksjekurser i en vesentlig grad selskapets identitet og omdømme.

Og når selskapets identitet skaper engasjement og involvering i hele organisasjonen blir resultatet en sterk vinnende kultur.

Jotun AS har fått til dette! Deres posisjon, deres ambisjoner og deres resultater er tuftet på teknologi, tilstedeværelse og en sterk bedriftskultur. Pingvinen, det gule og røde og navnet Jotun. En vinnerkombinasjon!

LES OGSÅ: – Jotun er noe Norge bør gjøre mer av

Men det kan gå galt! Hvis selskapet glemmer sin unike posisjon og identitet så kan selv verdensledende selskaper komme i trøbbel. Eksemplene er mange (faktisk), og i de senere år er kanskje Kodak et å se nærmere på.

«A Kodak moment» - «Sharing the moment». Kodak eide livene våre. Filmen som ga oss alle de gode minnene om livene våre. Det var knapt noen som ikke hadde et forhold til Kodak gjennom utallige fotoalbum. Kodak var meget dyktige på å posisjonere seg og var en klar verdensener innen film og foto. Hva skjedde?

De glemte rett og slett sine kunder, de glemte å følge med på at deres overlegne posisjon «sharing the moment» endret seg!

Det var ikke bare et digitalt kamera som kom i veien, tenk om det var Kodak som ble Facebook, eller Instagram …

Det er ofte ikke lett å se ut og frem. Ofte kan vi bli for fokusert på teknologi, dagens handlemønster eller de vi idag anser som våre konkurrenter.

Eksterne medarbeidere, spesialister på strategi, design og marketing vil kunne utfordre og holde fokuset oppe også på trender, utvikling og muligheter.

LES OGSÅ: Kampen om framtidens marked

Coca Cola er ikke lenger rød og hvit. En beslutning er tatt i Atlanta som ikke mange så komme.

Coca besluttet å gi sine fire varianter av den sorte drikken hver sin hovedfarge. Originalen er selvfølgelig fortsatt rød og hvit, men nå er variantene sort/rød, sølv/rød og grønn/hvit.

Coca Cola har alltid vært i forkant. Deres posisjon, deres lek, deres musikk, ja hele tiden har de berørt og utfordret.

I takt med tiden er deres logo endret, aldri blitt gammeldags. De lever så tett på deres kunder at de aldri lar dem få være i fred. Ingenting går dem hus forbi. Og det nesten over hele verden.

For Coca Cola er visuell identitet prioritert i deres forretningsmodell. Det kan se ut som det er lønnsomt!

I neste artikkel vil jeg se nærmere på «plassen», hvordan få den ønskede plassen i kundenes bevissthet.