Ser du deg rundt, er alt, bortsett fra naturen, skapt av mennesker med et bestemt mål for øyet. Design har den mulige kraften at den vil bære produktet, budskapet eller innholdet frem på en tydelig og verdifull måte.

Bedrifter verdsettes etter deres omdømme og sterke merkenavn.

Et eksempel på dette er vår stolthet Freia, som ble solgt til Kraft General Foods for 8,8 mrd. kroner. Summen var langt høyere enn de bokførte verdiene i selskapet.

Det var merkevaren, omdømmet og markedsposisjonen som gjorde at prisen ble så høy.

LES FLERE SAKER FRA VESTVIKEN24.NO

Design øker funksjonaliteten

Som oftest er fokuset på råvarer, teknologi og økonomi. Innovasjon og satsning på design og visuell identitet er i langt mindre grad fremhevet som viktige områder for verdiskapning og økonomisk suksess.

Men design øker ofte immaterielle verdier, og ofte øker det også funksjonaliteten.

Vi er omgitt av design og vi forholder oss til design overalt! Aviser, magasiner, matvarer, klær, møbler, biler… Listen er uendelig.

I løpet av sekunder gjør du deg opp en mening om det du ser.

Ikke alle tenker mye over det, men det er sånn! Det du ser, tar du til deg eller du forkaster det og går videre. Derfor tenker jeg at design kanskje er noe av det aller viktigste på agendaen.

Hvilket inntrykk vil jeg at mine relasjoner skal ha? Hvilke virkemidler har jeg å spille på for å tiltrekke meg den ønskede oppmerksomheten?

LES OGSÅ: En av Norges sterkeste merkevarer fyller 100

Design, visuell opplevelse!

Alle virksomheter, store som små, har en personlighet/identitet. Den er der fra dag én. Den uttrykkes gjennom menneskene som representerer virksomheten, hvilke produkter eller tjenester virksomheten tilbyr, hva virksomheten heter og ønsker å stå for, samt hvordan den opptrer. Kort sagt, på alle tenkelige kontaktflater.

Du og jeg har en egen personlighet. Vi har en oppfatning av vår personlighet, hva vi er og hva vi står for. Det kan kalles vårt selvbilde.

Folk som får kontakt med oss, kan ha et helt annet inntrykk av oss enn det vi tror. Deres inntrykk av oss er vårt image eller vårt omdømme – hvordan vi oppfattes.

Det er altså ikke slik at en gitt identitet oppfattes og forstås likt av alle. Som regel er det også forskjell på hvordan man oppfatter seg selv og hvordan andre oppfatter oss.

For at en kreativ prosess skal bli vellykket kreves det innsikt! Uten en klar plan og dybdekunnskap om markedet, de kundene du ønsker å tiltrekke deg, så er jobben som en Lotto-kupong.

En visuell identitet skal gi et tydelig bilde av produktets særpreg og forsterke den ønskede personligheten. Designet skal skape en forventning, som produktet må innfri.

Gjør man det riktig skapes det sterke bånd til kundene og vi vet jo at fornøyde kunder kommer tilbake.

En tydelig visuell profil er ofte en verdifull bærer av selskapets identitet og omdømme.

LES OGSÅ: – Laget for å bli sett

Et selskap med sterk kultur

Jotun AS er et meget godt eksempel. Deres internasjonale organisasjon spenner over alle verdenshjørner og har ansatte med store kulturelle forskjeller. Likevel er Jotun et selskap med en meget sterk kultur.

Deres ansatte, overalt i verden, bærer sin pingvin (selskapets symbol) med stolthet. Som et tydelig tegn på samhørighet og evnen og viljen til å jobbe mot det samme målet er pingvinen et sterkt symbol.

  • "Our four values Loyalty, Care, Respect and Boldness are the solid building blocks of our Penguin Spirit"
  • "Jotun Protects Property"
  • "Jotun protects its employees, its customers, its suppliers, its shareholders, the environment and all its property".

(Fra Jotuns hjemmesider)

Jotun har hatt en kontrollert og aktiv bruk av sin identitet i mer enn 20 år. Den har vært den samme tydelige budbringeren internt som mot markedene. Deres suksess både i vekst og resultat viser at de lykkes.

Ingen av Jotuns kunder tviler på Jotuns produkter og verdier!

I neste artikkel vil jeg skrive om «den unike virksomheten», om hvordan identitet og omdømme påvirker konkurransekraften.