I Tyskland er det mange selskaper som har spesialisert seg på å levere interimledere. Flere av dem har lang erfaring og startet allerede på 1990-tallet.

Antall interimledere i Tyskland anslås å være mellom 20 – 25 000. Interimlederne leies inn for å dekke et av tre hovedområder. Disse er Gap Management (dekke kapasitets- eller kompetansehull), Change Management og prosjektledelse. 

I denne kommentaren henviser jeg til funn fra to forskjellige undersøkelser: ”Interim Leadership Success” er en del av et forskningsprosjekt om fleksibilitet i arbeidslivet. Det ble gjennomført i januar av Helmut-Schmidt-Universität og AIMP - den tyske interesseorganisasjonen for interimledelse. Her intervjuet de 249 beslutningstagere i tyske virksomheter.

Den andre undersøkelsen er gjennomført av Ludwig Heuse GMBH, hvor man intervjuet 700 interimledere.

LES FLERE KRONIKKER FRA VESTVIKEN24.NO

Oppdragstyper og trender i Tyskland

Hovedtendensen er at en økende andel av oppdragene retter seg mot Change Management.

Interimledere er spredt på mange ulike bransjer, men bil og industri utmerker seg.

Interimledelse i den offentlige sektoren er ikke et stort område i Tyskland. Det er interessant å merke seg at 55 % av bedriftene sier at de bruker interimledere regelmessig.

LES OGSÅ: Skal firedoble omsetningen - trenger midlertidig lederhjelp

ROIM (Return-on-Interim-Management)

Interimledelse er altså en utbredt og veletablert tjeneste i Tyskland. Men hva slags avkastning får bedriftene på å investere i en interimleder?

Bedriftene oppgir svært gode tall. For hver euro de investerer får de mangfold tilbake.

20 % svarer at de får 10 euro eller mer igjen for hver euro en interimleder koster. Under 1% svarer at de får mindre igjen enn de investerer.

I gjennomsnitt sier bedriftene at de får 5 ganger igjen på en slik investering.

Kriterier for valg av interimleder

Et av de viktigste kriteriene ved valg av interimleder er hurtighet. Altså hvor raskt interimlederen kan være på plass. Aller helst bør det skje i løpet av noen få dager.

Det er også et ønske om at leverandøren har en stor utleiebase og god oversikt over markedet. Det øker sannsynligheten for å finne riktig kandidat.

Mange bedrifter finner også kandidater gjennom noen de kjenner. Kvaliteten på kandidater fra interimlederselskap får imidlertid den beste scoren.

I tiden fremover ser tyske bedrifter at fleksibiliteten i arbeidsmarkedet vil øke. Det betyr at bruken av interimledere også vil øke.

Interimledelse på det britiske markedet

I Storbritannia, som i Tyskland, er interimledelse en veletablert bransje.

Institute of Interim Management er foreningen for tilbydere av interimledertjeneter til det britiske markedet. Gjennom sine nettsider formidler de innsikt og statistikk om markedet for bruk av interimledere.

I Storbritannia er også fordelingen på bransjer ganske spredt. De mest representerte er imidlertid konstruksjon (bygg og anlegg), telecom og media.

I motsetning til Tyskland er det utstrakt bruk av interimledere i offentlig sektor. Oppdragstypene er tilsynelatende noe annerledes enn i Tyskland. Change Management har noe nedgang, mens prosjektledelse og turn-around er økende.

Markedet for interimledelse i Storbritannia

Det finnes et stort marked for interimledelse i Storbritannia, med mange aktører. Her er det både selskaper som leverer interimledere og selvstendige interimledere.

Den årlige verdiskapningen innen interimledelse ligger på ca. £1,5 milliarder per år. Det forventes fortsatt vekst i markedet, både i volum og i inntjening.

Interimledelse er også en anerkjent karrierevei.  Executive Search og interimledelse kompletterer hverandre i stor grad. En stor andel av oppdragsformidling foregår via ISP-er (interim service providers).

Oppsummering

Tyskland og Storbritannia har et langt og modent forhold til bruk av interimledere. Interimledelse er et yrke for mange, og en veletablert bransje som fortsatt vokser.

Innholdsmessig er interimledelse som konsept mye likt det vi har i Norge. Tilbyderne har store databaser med dyktige, erfarne ledere og leverer på svært korte tidsfrister.

Avkastningen på å investere i interimledere er nok minst like stor i Norge. Likevel er det norske markedet fremdeles prematurt sett i forhold til disse to landene.