KRONIKK: FN har estimert at i 2030 vil en tredel av jordas befolkning ha passert 60 år. Det snakkes om eldrebølgen og begreper som The Silver Tsunami og The Agequake.

Andelen eldre i samfunnet medfører både samfunnsøkonomiske og bedriftsøkonomiske utfordringer og en økt forsørgerbyrde for de yrkesaktive. Man kan undre seg på hvorfor kriseperspektivet er så enerådende når det også ligger store muligheter i denne utviklingen.

Når mennesker lever lenger og har bedre helse enn før, kan de også være arbeidsføre lengre. Eldre arbeidstakere representerer en verdifull kompetanse bygget opp over tid.

LES FLERE SAKER PÅ VESTVIKEN24.NO

Fordommer

Det er mange fordommer mot eldre arbeidstakere, men alder har vist seg som en dårlig indikator på arbeidsprestasjoner. Studier viser at arbeidstakere mellom 50-67 år har mindre sykefravær, er mer lojale og mer tilfreds i jobben sin sammenlignet med yngre arbeidstakere. Det er derfor overraskende at det gjøres relativt lite for å beholde, utvikle og rekruttere eldre arbeidstakere.

Senter for helsefremmende forskning har forsket på psykososialt arbeidsmiljø. De har funnet at virksomheter mangler kunnskap om hva som skal til for å få flere eldre til å forlenge sin yrkeskarriere når helsa tillater det og lysten til å jobbe fortsatt er til stede.

I DN skriver Lars Kristian Solem med overskrift "Eldrebøygen" at nesten én av fire norske ledere anser arbeidstakere mellom 46 og 50 år som eldre. Norsk Seniorpolitisk barometer viser holdningen til norske ledere:

  • Utvalget av ledere i undersøkelsen oppgir at de anser arbeidstakere som eldre når de runder 56 år (gjennomsnitt)

  • 22 Prosent av lederne oppgir at de anser medarbeidere fra 46-50 år som eldre

  • Norske ledere oppgir at de  nøler med å innkalle arbeidstakere fra 58 år (i gjennomsnitt) og oppover til intervju

Det betyr jo at mange har problemer med å bytte jobb i 50-60 årene.

Eldre ledere - min erfaring

Jeg har i 5 år arbeidet med å leie ut dyktige ledere på midlertidig basis. Oppdragene har som regel en varighet på mellom 6 og 12 måneder. Dette er ledere som på kort varsel går inn i en bedrift og gjør tunge og krevende jobber - for eksempel snuoperasjoner eller tunge endringsprosesser. 

Alle som har jobbet i næringslivet vet at dette ikke er noen enkel operasjon som man gjør med venstrehånden. Slike situasjoner er meget krevende. Hvem er det vi leier ut til slike oppgaver? Jo, de erfarne og dyktige lederne som har gjort tilsvarende jobber før, og som har masse energi og entusiasme.

De vet hva de skal gjøre og hvordan de skal gjøre det. Hva er alderen på disse lederne? Vi har leid ut ledere i 15 år til mange hundre bedrifter, og vi kan slå fast at snittalderen ligger på rundt 55 år, men varierer fra 45 til nesten 70. Dette er ledere med tung erfaring og kompetanse som har gjort tilsvarende jobber før – og kanskje ikke bare én gang - og som har masse guts og energi. I tillegg er de meget stabile, siden de oftest ikke har små barn.

Når jeg snakker med disse personene er det ofte en fellesnevner (i hvert fall for dem som er i alderen 50 år og oppover) at de ikke en gang kommer til intervju når de søker en jobb. Det er vanskelig å forstå. Det jeg vet er at de lederne vi leier ut gjør en utmerket jobb, og at de har meget fornøyde kunder. Kunne de ikke gjøre det samme som fast ansatt? Jeg bare spør.

Utfordringen

Utfordringen er altså ikke hvordan vi skal bli kvitt eldre mennesker og ledere i arbeidslivet, men hvordan vi kan utnytte og bruke dem som en ressurs. Vi trenger et skifte i mentaliteten her til lands. Et slikt skifte krever at de som ansetter og rekrutterer får øynene opp for de momentene vi nettopp har gått igjennom og innser at eldre mennesker kan være en fantastisk ressurs for bedriften. 

Senior er i Norge en negativ betegnelse, mens den i de fleste land ellers er en positiv betegnelse.