LESERBREV: Nettetstedet viser til en meningsmåling som Sentio har utført på oppdrag for Klassekampen. Sentio har brukt et tendensiøs spørsmål, med en innebygd forutsetning, en påstand om at bemanningsbransjen svekker lønns og arbeidsvilkår i byggebransjen.

Sentio spør om du er enig i at «Det bør innføres et forbud mot bruk av bemanningsbyråer i byggebransjen for å hindre svekking av lønns- og arbeidsvilkår».

63 prosent svarer at de er helt eller delvis enig i dette.

LES DEN AKTUELLE SAKEN HER: Klart flertall mot vikarbyråer

– Grunnleggende feil

Med den forutsetningen man har valgt er det ikke rart at et stort antall, også dem som ikke kjenner bemanningsbransjen godt, svarer seg helt eller delvis enig.

Forutsetningen er grunnleggende feil. Siden 2013 har bemanningsbransjen vært regulert av et såkalt likebehandlingsprinsipp.

Dette betyr at de ansatte i bransjen minst har rett til like gode lønns- og arbeidsvilkår som de ville hatt om de hadde vært ansatt hos innleiebedriften.

Meningsmålinger kan benyttes til så mangt, også til å forvrenge virkeligheten.

Even Hagelien, fagsjef bemanningsbransjen i NHO Service og Handel

 

 

– Godt innarbeidet i bransjen

Fafo har gjennomgått hvordan likebehandlingsprinsippet har blitt fulgt opp og ser at denne rettigheten er godt innarbeidet i bransjen.

Det er derfor feil å hevde at det er bemanningsbransjen som svekker lønns og arbeidsvilkår i byggebransjen.

Om lønns- og arbeidsvilkår svekkes må derfor byggebransjen i stor grad ta dette på sin egen kappe. Meningsmålinger kan benyttes til så mangt, også til å forvrenge virkeligheten. Har man et politisk mål for å bruke målingen er det fristende å vri problemstillingen slik at flest mulig er enig.

Det har man gjort her. Det er useriøst.