Det gleder oss, men vi ønsker å kommentere følgende uttalelse: «At det har gått bra med såpass mange av de arbeidsledige, skyldes ikke Nav, og slett ikke tidligere arbeidsgiver Amedia.». Amedia fikk ikke anledning til å kommentere dette før artikkelen ble publisert.

LES OGSÅ: Amedia Trykk: De aller fleste i arbeid igjen

8

Vi ønsker derfor å opplyse hvilke konkrete tiltak Amedia iverksatte for de tidligere ansatte ved trykkeriet på Borgeskogen:

•Alle ansatte fikk tilbud om rådgivnings- og omstillingshjelp via et program som strakk seg over åtte måneder i regi av selskapet AS3. 71 personer deltok i programmet som hadde som siktemål å gi hjelp til å komme over i nytt arbeid. I tillegg bisto tidligere daglig leder med hjelp og støtte til de ansatte. For Amedia var støtten vi på denne måten ga med 2,1 millioner kroner til omstilling et bidrag til at de aller fleste nå er over i nytt arbeid.

•Alle ansatte fikk tilbud om sluttpakker eller gavepensjon i forbindelse med avviklingen av trykkeriet, i tråd med ordninger konsernet hadde på daværende tidspunkt. 65 personer fikk sluttpakke som varierte mellom 3 og 16,5 måneders etterlønn, i tillegg til eventuelt fritak for arbeidsplikt i oppsigelsestiden. Totalt utbetaler Amedia sluttpakker for 28,8 millioner kroner, samt gavepensjon til fem personer på til sammen 1,1 million kroner.

•Tre tidligere ansatte ved trykkeriet er nå i permanent ny jobb hos oss, mens fem andre er blitt tilbudt annet arbeid fram til fylte 62 år.

Vi er glade for at vi har hatt mulighet til å yte ekstra hjelp for de ansatte i en vanskelig periode. Flere av dem som fikk slike sluttpakker og som nå er i arbeid, får fortsatt utbetalt støtte.

Amedia mener at vi har opptrådt ryddig og at vi etter beste evne har gitt støtte og bistand til de ansatte ved trykkeriet på Borgeskogen i den situasjonen som oppsto. Vi forstår at det kan være sterke følelser knyttet til en beslutning om å nedlegge en virksomhet. Men å uttale seg på en måte som gir inntrykk av at vi som arbeidsgiver ikke har foretatt oss noe for de berørte ansatte, er feil.

Stig Finslo