HER ER KOMMENTARARTIKKELEN FRA AMEDIA: Amedia som arbeidsgiver

Der kom jeg visst i skade for å gi de ansatte æren for selv å skaffe seg nye jobber.

Som svar på artikkelforfatter Stig Finslo`s informasjon ønsker jeg å kommentere følgende.

For det første: Nedleggelsen av trykkeriet på Borgeskogen oppleves ikke fra de ansattes side som noen ryddig prosess.

For det andre: Det er riktig at de ansatte fikk tilbud om rådgivning osv. fra selskapet AS3 angående jobbsøkeprosessen vi måtte gjennom, og at mange tok imot dette tilbudet.

-Når det er sagt vil jeg fortsatt hevde at vi skaffet oss nye jobber selv gjennom aktivt å søke på ledige stillinger, bemmaningsbyråer og bruk av egne og hverandres kontaktnett.

At vi klarte å ordne oss nye jobber skal eller vil aldri bli Amedia`s fortjeneste. De la den godt gående bedriften vår ned og det er det de skal huskes for.

 

For det tredje: Det er også riktig at vi fikk etterlønn fra 3 - 16,5 mnd. beregnet ut fra alder og annsienitet. - Selv om han skriver at det var i tråd med selskapets ordning på det tidspunktet fritar det i våre øyne ikke konsernet for ansvaret. Konsernet kan aldri kjøpe seg god samvittighet ved å betale ut noen mill. i etterlønn eller gavepensjon til de som mister sin trygge tilværelse.

For det fjerde: Når han skriver at de er glade for å kunne yte ekstra hjelp for de ansatte i en vanskelig overgangsfase er det kun hyggelig for konsernledelsen. - Vi ser det ikke sånn, bare så det er sagt. Helst ville vi beholdt jobbene våre.

HER ER KOMMENTARARTIKKELEN FRA AMEDIA: Amedia som arbeidsgiver

Til slutt vil jeg komme tilbake til første punkt, nemlig ryddig prosess. - Når avgjørelsen falt om at trykkeriet på Borgeskogen skulle nedlegges ble beslutningen mottatt med vantro fra oss ansatte. Mange hadde fryktet dette under hele prosessen og spesielt i forkant av beslutningen, og mange mente at dette var bestemt allerede fra starten av.

Ansvaret for dette vil konsernledelsen i Amedia aldri kunne løpe fra, og det verste er at historien ser ut til å gjenta seg når beslutningen om å nedlegge Amedia`s annonseproduksjon i Tønsberg ble offentliggjort den 19 mai og å kun beholde digital annonseproduksjon. Her ser jeg mange likheter i måten ting blir besluttet på.

Det aller siste jeg kommer til å si om alt dette er følgende, og det får stå for min egen regning. - Det er merkelig at det hele tiden er tidligere Orkla og Edda selskaper som ryker og aldri gode gamle A-presse selskaper.

Med harmdirrende pekefinger,

Terje Isaksen

Tidligere tillitsvalgt for Amedia Trykk Grafiske Klubb