Vi mener det er helt rett å belønne næringsvennlige kommuner.

Sammen med revidert nasjonalbudsjett i forrige uke la regjeringen frem et forslag om at ett prosentpoeng av selskapsskatten skal gis til kommuner som er dyktige til å tilrettelegge for næringsvirksomhet, og som dermed skaper arbeidsplasser.

Totalt skal 2.9 milliarder kroner bli overført kommunene fra selskapsskatten.

Attraktive næringstomter, lite byråkrati og velvillig politisk ledelse trekkes gjerne frem når man spør næringslivsledere og grundere hva som skal til for at de etablerer seg eller velger å vokse videre i en kommune.

Den nye Sandefjord storkommune, altså kommunen som slås sammen av Stokke, Andebu og Sandefjord, kan bli en av vinnerne på Regjerningens nye skatteforslag.

Kommunene bruker nettopp næringsutvikling som et av hovedargumentene for kommunesammenslåingen.

Den sammenslåtte kommunen får en enda flere kommunale ressurser som kan jobbe for å tilrettelegge for næringslivet.

Regionsdirektør Kristin Saga i NHO Vestfold har tidligere uttalt at Stokke har store næringsarealer som Sandefjord ikke har, men som de altså nå får tilgang til. Disse næringsarealene er svært viktig når det skal etableres nye bedrifter.

I sum vil altså dette sannsynligvis føre til flere arbeidsplasser, som Regjeringen og Jan Tore Sanner vil belønne fra 2017.

Men Sandefjord er ikke den eneste kommunen som kan bli vinneren.

Andre Vestfold -kommuner som satser offensivt på å skape arbeidsplasser vil også vinne på skattereformen.

Men forslaget har også sine åpenbare svakheter. En del næringer er konjunkturutsatte, som for eksempel oljenæringen.

Oljebransjen vil sannsynligvis oppleve nedbemanning i årene som kommer, uansett hvor næringsvennlig kommunen er.

Med den nye modellen til regjeringen vil de bli dobbelt straffet, både gjennom tap av arbeidsplasser og fraflytting, og kommunene vil på toppen få mindre overføringer fra staten.

Samtidig snakker vi om ganske små beløp her. Det er én prosent av selskapskatten, eller 2,9 milliarder, som skal fordeles på næringsvennlige kommuner over hele landet. 

Samtidig er incentivet et viktig signal til alle landets ordførere og rådmenn. Fokus skal ikke være på hvordan kommunen kan få flere statlige overføringer, men hvordan de selv kan legge til rette for næringsutvikling og flere arbeidsplasser i sin kommune.