Det snakkes entusiastisk og mye om «Det grønne skiftet» i næringslivet og det offentlige. Dette skiftet omfatter både mer bruk av fornybar energi, og utvikling/produksjon av «grønne» teknologier og produkter. Gjerne lokalprodusert.  

Solenergi bør være en viktig del av denne løsningen og den har vært klar til bruk lenge.  Til overmål har Vestfold to produsenter av solenergianlegg, lokalisert i Holmestrand. 

LES OGSÅ: Leter lokalt etter grønne løsninger

LES OGSÅ: Nå skal Hydro satse mer på miljøet - med blåskjell

LES FLERE SAKER PÅ VESTVIKEN24.NO

 

Vestfold har alle forutsetninger for å utnytte solenergi i et helt annet omfang enn hva som gjøres i dag.  Vi bor i Norges mest solrike område, og det er ikke noe mindre solinnstråling her enn i Sverige, Danmark, Tyskland, hvor solenergien utnyttes i et helt annet omfang. Likevel, vi har ikke flere solenergianlegg i Vestfold enn hva vi kan telle på «en hånd». 

Dette handler også om å gjøre vår del av innsatsen for lavere utslipp av klimagasser og oppnå våre målsettinger, både lokalt og nasjonalt.

LES OGSÅ: Idar Kreutzer: - Klimatrusselen vil endre næringslivet totalt

Energismarte bygg med solfangere (varmtvann) og solceller (elektrisitet) kan være selvforsynt med energi på årsbasis. Teknisk er dette uproblematisk å løse, men med lave energipriser er ikke installasjon av solceller lønnsomt foreløpig. I motsetning til land med høyere strømpriser og bedre rammebetingelser, hvor solceller installeres i stort omfang fordi det gir billigst elektrisitet.

Her i Vestfold er solceller aktuelt for byggherrer som har store miljøambisjoner og gjerne vil vise det. Skagerak Nett har en «plusskundetariff», men man blir ikke rik av å selge strøm inn på nettet slik betingelsene er i dag, selv om Enova har en støtteordning for solceller til boliger (ikke til næring).

LES OGSÅ: Mentaliteten et større hinder enn teknologien

Mer aktuelt er solfangere (varmtvann), som med støtten fra Enova kan bli en lønnsom investering med akseptabel inntjeningstid / avkastning. Teknologien er enkel, driftssikker, solenergien er gratis for alle og det gis cirka 5 milliarder års garanti på energikilden. Solenergien er «alle energikilders mor» og er den reneste og enkleste energikilden å utnytte av alle. 

I en bolig med 10 m2 solfangere, kan en pumpe på 50 watt (som en gammeldags lyspære) hente inn opp mot 7,5 kW på en fin vårdag. For et stort bygg blir tallene større, men forholdet blir det samme, 1 W kan hente inn 150 W.  Bra virkningsgrad!   

LES OGSÅ: - Omstillingen til grønn konkurransekraft blir krevende

Solfangere egner seg særlig godt på bygninger hvor varmtvannsforbruket er stort, hele året.  Eksempelvis hoteller, sykehjem, dusjanlegg, svømmehaller, vaskerier.

Boliger kan også med fordel bruke solfangere til oppvarming av varmtvann. På årsbasis kan solfangere dekke om lag halvparten av årsforbruket. Litt i vinterhalvåret, men mest i sommerhalvåret selvsagt.

Solfangere kan også dekke det meste av oppvarmingsbehovet vår, sommer og høst, gitt at det er installert gulvvarme eller annet lavtemperturanlegg i bygget.

Utnyttelse av solenergi er særlig aktuelt på nybygg, på bygg som rehabiliteres (f.eks. ved skifte av tak eller fasader), eller på bygg hvor det må gjøres noe med et gammelt varmtvanns- eller varmeanlegg.

LES OGSÅ: Kampen om det grønne skiftet

Arkitektonisk kan installasjon av solfangere eller solceller gi spennende løsninger integrert i tak eller veggfasader.

Vestfold har alle muligheter til å profilere seg som «Solfylket Vestfold».  Vi må bare bli flinkere til å undersøke mulighetene for utnyttelsen av solenergi på våre bygg. Og hvis vi lykkes, øker vi verdiskapingen og antallet arbeidsplasser i Vestfold, samtidig som utslippene av klimagasser blir redusert.  Grønt skifte i praksis.

Hva venter vi på? La oss bruke mer av lokal kompetanse og solas energi. Da kan snart Vestfold stråle seg i glansen som Norges solfylke. En plass vi ikke vil at andre fylker skal ta før oss.