Utbetale feriepenger til permitterte ansatte i juni?

Advokat Tonje Harriet Drevland

Advokat Tonje Harriet Drevland Foto:

Av
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Har du helt eller delvis permittert ansatte, og får disse vanligvis utbetalt feriepenger i juni? Da bør du som arbeidsgiver kun utbetale feriepenger til permitterte for ferie de har avviklet eller avvikler senest i juli. Resten bør du utsette til ferien tas. Dette gjelder både helt og delvis permitterte ansatte.

Praksis med utbetaling i juni

Selv om ferieavviklingen i år kanskje går som avtalt eller planlagt selv etter en permittering, gjelder ikke dette nødvendigvis utbetalingen av feriepengene.

For ansatte med fast månedslønn er det vanlig at arbeidsgiver avregner ferie og feriepenger i juni, uavhengig av når arbeidstaker tar ut ferie i løpet av året. Arbeidsgiver utbetaler da feriepenger i juni, men trekker samtidig arbeidstaker i junilønna for feriedagene arbeidstaker har rett til i løpet av året.

Resultatet er at arbeidstaker får utbetalt feriepenger, og ikke lønn, i juni. Når arbeidstaker så tar ferie, f.eks. i juli og august, får arbeidstaker utbetalt vanlig lønn selv om hun ikke jobber da. Hun har da jobbet i juni, og «spart» denne lønnen til ferieavviklingen, siden hun fikk utbetalt feriepenger i stedet for lønn i juni.

Arbeidstaker kan risikere å stå helt uten utbetalinger i ferien

Arbeidstaker har ikke har rett til lønn når hun er permittert, ev. ikke rett til full lønn når hun er delvis permittert.

Si at arbeidsgiver velger å utbetale alle feriepengene i juni. Arbeidstaker tar så ut sine fem uker ferie i august/september. Arbeidstaker står da helt eller delvis uten lønn (avhengig om hun var helt eller delvis permittert i juni) når ferien avvikles. Årsaken er at hun da ikke har jobbet eller ikke jobbet fullt i juni på grunn av permitteringen, og dermed ikke «spart opp» lønnen fra juni til utbetaling når ferien tas. Hun får heller ikke dagpenger når hun tar ferie.

Dette går kanskje greit dersom arbeidstaker har klart å sette til side feriepengene som ble utbetalt i juni. Har hun ikke klart det, eller ikke forstått at hun ikke får noe utbetalt når hun faktisk tar ferie, kan hun imidlertid få et stort problem med privatøkonomien.

Betal ut feriepenger når ferien faktisk tas

Ferieloven skal sikre at arbeidstaker får lønnet ferie. De fleste arbeidsgivere bør derfor nå utbetale feriepengene på den siste lønningsdagen før ferie faktisk skal avvikles, og ikke automatisk i juni. Splittes ferien opp, bør utbetalingen av feriepengene splittes opp tilsvarende. Er arbeidstaker permittert og skal avvikle noe ferie etter juli, bør arbeidsgiver altså kun utbetale feriepenger i juni for ferie som faktisk er avviklet ved utløpet av juli.

I tillegg til at en slik endring av praksis vil sikre arbeidstakers rettigheter etter ferieloven, kan helt eller delvis utsatt utbetaling av feriepenger være en likviditetsmessig fordel for mange bedrifter.

Skal permitterte overhodet ta ferie?

Permittering påvirker i utgangspunktet ikke tidspunktet for når arbeidstaker skal avvikle ferie. Er arbeidstaker permittert, skal hun ta ferie som avtalt og ellers i samsvar med ferielovens bestemmelser. Arbeidsgiver kan imidlertid i noen tilfeller ha større anledning til å pålegge arbeidstaker ferieavvikling med kortere frist enn vanlig, eller endre tidspunktet for allerede fastsatt ferie. Arbeidsgivers handlingsrom her må vurderes konkret.

Når arbeidstaker tar ferie, må hun melde dette til Nav på meldekortet. Hun får da ikke dagpenger fra Nav for feriedagene, men i stedet feriepenger fra arbeidsgiver opptjent i fjor. Maksperioden på 26 uker med dagpenger under permittering fra Nav settes samtidig på pause. Perioden arbeidstaker kan være permittert uten lønn forlenges dermed med feriens lengde (forutsatt at de øvrige vilkårene for permittering er oppfylt).


Artikkeltags

Kommentarer til denne saken