Den norske folkehelsen har aldri vært bedre, men sykefraværet gjenspeiles ikke i dette.  Mistrivsel på arbeidsplassen fører til et stort antall sykemeldte. Mistrivselen kan ha mange årsaker. Viktigst av dem alle er følgende av å ha havnet på feil hylle i yrkeslivet. Mistrivsel kan gi muskel- og skjelettplager, som er overrepresentert i statistikken over sykefraværet.

Unge mennesker helt ned i 16-årsalderen skal snart ta valg som kan få avgjørende betydning for deres liv mange år frem i tid. Og - fristen for å velge videre skolegang, studier og yrke er ikke lenger «langt der fremme». 

For noen er valget enkelt. Andre lever et langt liv uten å ha funnet et svar på det. Målet bør være en jobb der en trives og som oppleves som meningsfull. Den bør gi de ønskede utfordringer og være den trygge ramme for tilværelsen. Uten utdannelse stiller man stadig svakere i kampen om jobbene.

LES OGSÅ: Aldri før har så mange fått lærlingplass i Vestfold

Et valg for livet

Valg av studier og yrke er et av de viktigste valgene vi tar i livet. Dessverre viser statistikken at 1 av 3 dropper ut av videregående skoler. 40 % av dem med høyere utdannelse har valgt feil.

Hvert feilvalg kan få store konsekvenser for den det gjelder, for de nære relasjoner, for arbeidsgivere, for folkehelsen – ja, samfunnet i sin helhet.

Men hvorfor kan valget bli feil?

Kjenner man for lite til de forskjellig yrkene og yrkeslivet generelt? Er det uheldig påvirkning fra foreldre? Drukner man i havet av valgmuligheter?

Mange unge kjenner ikke seg selv godt nok – og tar derfor ikke hensyn til egne verdier, evner, interesser, styrker og motivasjonsfaktorer i stor nok grad i valget av skole, studier og yrke.

LES OGSÅ: Har vært en suksess i Kongsberg i over 10 år: – Nå satser vi på et lignende program i Vestfold

1. Be andre beskrive deg

Svaret på korrekt studievalg ligger hos hver enkelt person. Likevel kan det være nyttig å rådspørre nære relasjoner. Kanskje en lærer kan komme med noen betraktninger om hva man passer til? Foreldre bør kunne gi deg gode råd? Har du fått spontane, positive kommentarer fra andre om dine ferdigheter?

2. Kartlegg deg selv

Hvordan vil du beskrive deg selv? Hvilke fag likte du på skolen? Hva slags fritidsaktiviteter har du satt pris på? Har du vært i jobbsituasjoner der du har glemt tid og sted – og vært i «flyt»? List opp gode opplevelser av mestring og suksesshistorier. Kan de gi et bilde av dine evner og ressurser? Hva slags liv ønsker du deg? Hva vil gjøre deg attraktiv på arbeidsmarkedet?

Studie- og yrkesvalg er et verdivalg. Hva man anser som viktige, er svært individuelt. Det som er viktig for noen, kan oppleves som totalt uvesentlig for andre. Eksempel på verdier kan være utvikling, måloppnåelse, effektivitet, ærlighet, helse, vennskap, harmoni. Det er avgjørende at fremtidig yrke og arbeidsmiljø er i tråd med egne verdier. Lytt til din indre stemme – hva sier den?

LES OGSÅ: Skolen har over 400 ansatte og 1500 studenter. Mer enn halvparten kan havne i Vestfold.

3. Bli kjent med skoleløp, studier og aktuelle yrker

«Vilbli.no» viser mulighetene for videregående opplæring og hjelp i valget mellom studieforberedende eller yrkesfaglig utdanningsprogram. Et utall yrker med beskrivelser er listet opp. Tilsvarende ligger det på «utdanning.no» omfattende informasjon om nær 600 yrker. Og - nettbaserte interessetester kan være et nyttig supplement.

4. Spør skolens og studiestedenes rådgivere

Om skolen din ikke har ressurser til fullgod kartlegging av deg, bør det være hjelp å få med valg av skoler og studiesteder. Kanskje er utenlandsstudier en aktuell løsning?

Ved å kontakte studiestedene direkte, kan man få god hjelp til for eksempel å sy sammen en fornuftig studiepakke.

Hvorfor er det viktig å velge rett utdanning?

Den rette jobben for deg er der du får en passe dose utfordringer og føler deg verdifull og anerkjent for den jobben du gjør. Arbeidsmiljøet skal gi deg følelsen av tilhørighet. Jobben skal være meningsfull. Du skal ha lyst til å gi av deg selv og ha det gøy på jobb. Glede gir energi, som får deg til å blomstre og yte enda mer!

Unge mennesker i dag har så utrolig mange valgmuligheter når det gjelder utdanning og yrker. Det vil være mange yrker hvor man kan bidra på en god måte. Og utrolig mange yrker man ikke vil få det bra i. Yrkesvalget er så viktig – for livskvalitet og det gode liv.

Det burde være en god investering å kartlegge seg selv på beste måte. Og - søke profesjonell hjelp om det behøves. Frem til søknadsfristene for valg av retning på videregående skoler og studier: Bruk tiden godt til å bli kjent med deg selv! Snakk med folk i aktuelle yrker. La magefølelsen få det siste ord i valget av fremtidig studium. Lykke til!

LES OGSÅ: Ungdomsledigheten falt med 28 prosent på ett år