Kommentar/leserinnlegg i forbindelse med artikkel om at vårt selskap subsidieres av NAV og muliggjør dumping av priser på bilpleietjenester:

Jeg leste artikkelen som sto i avisen i forrige uke og synes det er på plass med en presisering.

Les også: Konkurrent får støtte fra Nav – Kepler frykter de må si opp ansatte

I artikkelen påstås det at vi dumper priser og «ødelegger» for en seriøs bilpleieaktør som Kepler. Før man kommer med slike påstander synes jeg det hadde vært ok om man har satt seg inn i hvem vi er, og hva vi driver med.

Sosial entreprenør

DiamondCare Norge AS er en sosial entreprenør. Vi er registrert i frivillighetsregisteret og er et ideelt aksjeselskap. Det betyr at dersom det noen gang skulle gå i pluss så går all gevinst tilbake til selskapet for å videreutvikle dette. Vi brenner for ungdommen, og spesielt for de ungdommene som har noen riper i lakken, som er utenfor arbeid og/eller skolegang, og som er bilinteressert.

Hvorfor gjør vi dette? Personlig har jeg en forhistorie som gjør at det å fungere normalt i arbeidslivet ikke har vært så enkelt. Disse erfaringene bruker vi nå til å gjøre vårt for at bilinteresserte ungdommer kanskje slipper å gjøre de samme erfaringene som jeg har gjort.

Hvordan gjør vi så dette? Jo, vi lærer opp ungdommene til å bli dyktige bilpleiere. Vårt mål er å få så mange ungdommer som mulig ut i jobb, samtidig som vi gjør bilpleiebransjen mer ryddig. Dette gjør vi med bilpleie som verktøy.

Ut fra artikkelen så regner jeg med at Kepler AS er et vanlig aksjeselskap hvor eierne tar ut aksjeutbytte etter hvor bra selskapet går. Dette er helt normal og overhodet ingen ting feil i det.

Men å komme med påstander om at vi er subsidiert av Nav, og på grunn av dette så kan vi tilby tjenester til spottpris, ref. uttalelse fra adv. Wagner, det stemmer overhodet ikke. Dette burde hr. Wagner sjekket opp i før han kommer med en slik påstand.

Nav-støtte på 435.200

DiamondCare Norge AS omsatte for kr 5.568.633,- + mva. i 2016. Vi hadde fire ungdommer på kurs, hvor Nav bidro med støtte. Denne støtten beløpet seg til kr 435.200,-. Altså hele 7,8 % av det vi omsatte, fikk vi fra Nav. Hvordan dette kan subsidiere at vi priser tjenestene våre til «spottpris» stiller jeg meg meget uforstående til. Jeg skal ikke legge under en stol at DiamondCare Norge AS sliter veldig økonomisk, men det er først og fremst fordi vi driver slik vi gjør, nemlig satser på ungdommen.

Hvordan har vi så klart å få denne omsetningen? Da vi startet DiamondCare Norge AS i 2014 så startet vi med å bygge opp et landsomfattende forhandlernett av bilforhandlere; fra Farsund i sør til Hammerfest og Kirkenes i nord, som selger våre lakkbeskyttelsesprodukter til bil. Før vi startet opp opplæringssenteret vårt i oktober 2016, hadde vi 154 samarbeidende bilforhandlere som selger vårt produkt, DiamondCare Keramisk lakkbeskyttelse. Alle disse forhandlerne støtter opp om ungdommene våre ved å selge produktene, som de også tjener penger på. For de vet at for hver lakkbeskyttelse de selger så er de med på å gi lønnet arbeid til en bilinteressert ungdom. På denne måten er de med på å ta samfunnsansvar. I dag er det salgsselskapet vårt DiamondCare Coating AS som tar seg av utviklingen av forhandlernettet i Norge. Dette selskapet er også ideelt, og det er dette selskapet som subsidierer DiamondCare Norge AS for at de skal kunne gi ungdommene en sjans, IKKE Nav med sine 7,8 %.

I Sandefjord har vi et veldig nært og godt samarbeid med Møller Bil. De ansatte der er opptatt av å kunne bidra i lokalsamfunnet. De selger vårt produkt til sine kunder, som da indirekte er med på å få ungdommene ut fra Nav og inn i lønnet arbeid. I tillegg til at de selger DiamondCare lakkbeskyttelsen så er de med på selve sertifiseringsprosessen av ungdommene, noe som gir den enkelte kursdeltakeren en utrolig viktig og reell arbeidserfaring. Dette gjør Møller Bil Sandefjord uten å ta betalt.

Blitt kontaktet i Tønsberg

Så til det med at vi har tilbudt våre tjenester til spottpris. Vi kan ikke drive med opplæring av bilpleiere uten å ha tilgang til biler. Hvis vi hadde søkt etter biler i det private markedet så hadde jeg forstått at vi ville bli beskyldt for dumping av priser, men vi har vært i dialog med en seriøs bilforhandler som ønsker å se på det vi driver med, fordi de tar det med sosialt ansvar alvorlig. Dermed blir prisingen bare en liten del av et samarbeid som går begge veier. Men vi dumper ikke priser, vi tar reell pris for de tjenestene bilforhandleren får, satt opp mot det de bidrar med i opplæringsprosessen. Bare for å påpeke det har vi helt normale priser på bilpleietjenestene som senteret vårt tilbyr, men dette er de ungdommene som har kommet langt i opplæringsprosessen som utføres. Den eneste forskjellen fra Kepler er at de som kommer med bilene til oss er samtidig med på å bidra til å få ungdom ut i jobb.

Les også: I dette selskapet ansettes ikke hvem som helst

Så hvorfor gikk vi til Tønsberg? Vi har blitt kontaktet av aktører i Tønsberg som ønsker at vi skal gjøre det samme i Tønsberg. Da må vi se på dette, fordi vi brenner for ungdommen! Og vi kommer fortsatt til å drive med denne opplæringen fordi det er samfunnsnyttig. Så vi kommer til å fortsette og etablere samarbeid med seriøse bilforhandlere.

Til slutt vil jeg nevne et par ting. En av dem som har vært hos oss og fått opplæring jobber nå hos Kepler. Så noe bra må vi ha gjort? Vi har også hatt samarbeid med en bilforhandler i Tønsberg som har solgt DiamondCare keramisk lakkbeskyttelsen vår. Det gjør de ikke lenger. Hvorfor? Kepler har vært og underbydd oss på pris på sitt eget produkt. PS! De tre ungdommene som gikk på kurs og er blitt sertifisert har fast jobb hos oss.

Robert Tostrup, daglig leder DiamondCare Coating AS og DiamondCare Norge AS.

Skrevet i Namsos, hvor tre nye bilforhandlere vil være med på det vi brenner for – få ungdom ut i jobb som sertifiserte bilpleiere med hjelp av våre produkter