Årets søkere til læreplass er klare – og det samme er ny lov om krav til bruk av lærlinger ved offentlige anskaffelser. Kan forskriften om plikt til å stille krav bli det «sparket» bedrifter og virksomheter trenger for å komme i gang som lærebedrift?

Les også: Flere søker bygg- og anleggsfag

Det er viden kjent at behovet for faglært arbeidskraft er svært stort nå og i fremtiden, og siden vi i Norge ønsker at fag- og yrkesopplæring skal være et samarbeid, altså en 2+2-modell med to år i skole og to år i arbeidslivet, må offentlige og private arbeidsgivere ansette og utdanne de unge.

Hvis arbeidsgivere klager på mangel på kompetent arbeidskraft får de ofte høre at bransjen kan takke seg selv, siden de ikke utdanner de som søker deres fag.

Nye verktøy

I NHO og næringsforeningene jobber vi for å styrke næringslivet, og det handler ofte om å fjerne barrierer og styrke rammebetingelser. Nå er tilskuddet til lærebedrifter som ansetter lærling økt til 139 066 kroner pr. ungdom, og skolene med sin stab av ansatte vil samarbeide mer enn før med opplæringskontorene om veien til fullført og bestått læretid.

Gjennom arbeid i yrkesopplæringsnemnda har vi også fått fylkeskommunen til å lage en nettside der vi til enhver tid kan se hvilke lærefag elevene faktisk søker, hvilke kontaktpersoner bedriften kan ringe for å få vite mer om søkerne, lenker til søknadsskjemaer og det som skal til for å komme i gang som lærebedrift. Leter man på vfk.no under utdanning eller videregående skoler, finner man siden som heter «Trenger du lærling».

Unntak i plikten

Leverandører som er tilknyttet lærlingordningen og lar en eller flere lærlinger delta i arbeidet fortjener å få kontrakter, oppdrag og salg både i det offentlige og i det private, men det er verdt å merke seg at plikten bare inntrer når det etter leveransens art er relevant å benytte arbeidskraft med fag- eller svennebrev og hvis det er særlig behov for læreplasser innenfor bransjen. Informasjon om dette er tilgjengelig hos oss på regionkontoret til NHO eller i fagopplæringsavdelingen på fylkeshuset.

Ansvar for de unge

Vi er alle tjent med at ungdom får en god start på voksen- og arbeidslivet sitt, for det er nesten ikke jobber igjen for de uten formell utdanning. I dag har det meste blitt til fag. Utdanning innen for eksempel renhold, salg, matfag eller IKT-service er like viktig som innen helse, elektro, rør eller frisørfag, for å nevne noe. Å være ansatt krever spesialiserte ferdigheter i tillegg til kunnskap i å planlegge, gjennomføre og evaluere arbeid alene og i samarbeid med andre.

Vi håper at de cirka hundre kvalifiserte ungdommene som før har stått igjen uten lærebedrift, denne våren og høsten kan få kontrakt og arbeidsplass. Vi vet ikke om de nye kravene, samfunnsansvaret eller behovet for rekruttering til egen bransje vil være det som skal til, men det er lov å håpe at vi i 2017 klarte å nå våre felles mål.