Artikkelen er et svar på artikkelen "Hjelp, vi mister jobben" som ble publisert på vestviken24.no i begynnelsen av oktober.

Opptil 50 prosent av dagens jobber vil forsvinne de neste 20 årene, spår en rapport fra World Economic Forum. Det høres voldsomt ut, men ny teknologi vil også gi fantastiske muligheter til å skape nye jobber – spesielt i helsesektoren. Menneske og maskin er nemlig best sammen.

Maskinlæring og robotisering legger tilrette for økt automatisering i alle bransjer der store datamengder genereres. Flere og flere rutinemessige arbeidsoppgaver kan nå utføres av intelligente maskiner og roboter. Men omstilling og ny teknologi skaper også nye jobber. I Finland skal IBM bidra til å utvikle persontilpassede helsetjenester og skape ny økonomisk vekst med vår kognitive teknologi, Watson. Det er forventet at satsingen vil føre til 150 nye stillinger knyttet til teknologiutvikling og innovasjon.

Helsesektoren kjennetegnes av store datamengder. Økt digitalisering og automatisering av tjenester vil frigjøre tid og ressurser som kan settes inn på andre områder der kloke hoder og varme hender kan utgjøre en vesentlig forskjell. Høyere levealder og flere eldre gjør at helsetjenesten må tenke nytt for å klare av med oppgavene.

Varme og omsorg for andre mennesker kan ikke erstattes av kalde roboter. For å løse de store oppgavene trenger vi derfor en ny form for sameksistens. En tilstand der opplæring av roboter og datamaskiner er like naturlig som videreutdanning av ansatte. Som arbeidstakere må vi i større grad tilpasse oss en virkelighet der intelligente maskiner blir viktige verktøy for å løse arbeidsoppgavene.

Det gir høyere kvalitet i pasientbehandlingen.

En rekke prosjekter over hele verden er igangsatt for å bruke IBMs kognitive teknologi Watson som assistent for legene innenfor diagnostisering og behandling – særlig innen kreft.

Ved Akershus Universitetssykehus satte de Watson på saken for å analysere store mengder ustrukturert informasjon og pasientjournaler. Resultatet var økt sikkerhet og trygghet rundt radiologisk diagnostikk og behandling av barn.

Bedre behandlingsopplegg var også resultatet når maktesløse leger i Japan nylig ba Watson stille diagnose på en pasient med med en sjelden kreftsykdom. Ved å sammenligne pasientens genetiske data med 20 millioner kreftstudier og rapporter, kom Watson etter 10 minutter opp med en alternativ behandling for kvinnen som led av en sjelden type blodkreft.

Spesialistene og legene blir ikke arbeidsløse med ny teknologi – de får nye bare mer effektive verktøy. Der det er data tilgjengelig kommer kognitive løsninger til å spille en viktig rolle for å skape ny innsikt. Alle bransjer blir berørt. Og mer enn noen gang før er det behov for rutinerte eksperter som kan lære opp kognitive systemer som Watson.

Sitter vi på gjerdet og ser utviklingen gå sin gang settes arbeidsplasser i fare. Det er ikke de nye teknologiene vi skal frykte, men de gamle.