Utgangspunktet for firmabilskatten er at om du bruker bilen 1 meter, skal du beskattes for den.

En normal skatt for firmabiler ligger i området 40.0000 til 70.000 kroner.

For yrkesbiler, der man for eksempel bare bruker bilen til småærender har beskatningen vært for høy. Til tross for at man kunne gjøre individuelle vurderinger.

Med yrkesbiler menes varebiler i avgiftsgruppe 2 og lastebiler med vekt under 7501 tonn.

LES FLERE SAKER FRA VESTVIKEN24.NO

Regler for yrkesbiler

Fra 2016 har det kommet nye regler for beskatning av yrkesbiler.

Disse får et lavere påslag ved bruk av sjablongmetoden. Dette gjøres ved at listeprisen reduseres med 50 prosent, men ikke høyere enn 150.000 kroner.

Hvis bilens listepris er 400.000 kroner ville altså ikke bilen få hele reduksjonen på 200.000 kroner, men trekke fra 150.000 kroner. Hvis det er el-bil, vil den følge de vanlige reglene for el-bil.

Det kan også velges en annen metode for fordelsbeskatningen. Verdsettelsen kan skje ved faktisk bruk av bilen. Da skal all privatkjøring ganges med en sats på 3,40 kroner per kilometer.

Dette forutsetter at man bruker elektronisk kjørebok. Denne skal dokumentere total kjørelengde, samt total lengde for yrkeskjøring. Forskjellen mellom total kjørelengde og yrkeskjøringen blir da privat kjørelengde.

Hvis bilen er koster 300.000 kroner vil det gi et påslag på 45.000 kroner. Dette gir en skatt på 19.755 kroner ved en inntekt på 600.000 kroner, skatten blir 15.705 kroner ved en inntekt på 400.000 kroner (skatten avhenger av marginalskatten).

For at det skal lønne seg med individuell verdsettelse, må privatkjøringen være mindre enn 5.810 km, eller 4619 km.

LES OGSÅ: Nå kan man hente i barnehagen med firmabil

For å beregne hva som lønner seg kan du bruke Smarte Pengers firmabilkalkulator for yrkesbiler.

Slik skattlegges vanlige biler

Det er bilens nypris inkludert alt utstyr som avgjør hvor mye firmabilen koster deg. Beskatningen skjer ved at det beregnes et påslag i inntekten.

Dette påslaget er på 30 prosent av bilens listepris inntil 293.200 kroner i 2016 (286.000 kroner i 2015), og 20 prosent av den overskytende verdien.

En bil med listepris på 400.000 kroner vil gi et påslag i inntekten på 109.320 kroner (se tabell nedenfor).

Et annet spørsmål er om du skal eie bilen selv eller ha firmabil (hvis du har valget). Hvis du har valget mellom å få en firmabil eller ingenting, er valget enkelt - da lønner det seg å velge firmabil. Men hvis du får valget mellom firmabil, eller å eie bilen privat og motta kjøregodtgjørelse kan svaret bli noe annet.

Dette regnestykket kan du få hjelp til med kalkulatoren «Firma- eller privateid bil».

Listeprisen

Det er listeprisen som ny som skal brukes som grunnlag for beregning av fordelen.

Det er altså ikke bilens kjøpspris som er grunnlaget. Kjøpes det en 2 år gammel bruktbil, er det fortsatt listeprisen som ny som gjelder.

Listeprisen som blir lagt til grunn er Opplysningsrådet for veitrafikkens registrerte pris ved førstegangsregistrering.

Tilleggsutstyr skal tillegges listeprisen etter forhandlerens prisliste. Hvis dette ikke finnes, er det faktisk anskaffelsespris som skal brukes.

LES OGSÅ: Så billig kan du gjøre firmabilen

Dette senker firmabilskatten

Her er fire punkter som kan redusere firmabilkostnaden:

  • Rabatt for kjørelengde: Hvis du kjører mer enn 40.000 i yrket blir grunnlaget satt til 75 prosent av nybilprisen. Koster bilen 400.000 kroner, blir da grunnlaget 300.000 kroner. For å få denne rabatten krever det at du kan dokumentere med elektronisk kjørebok at du har kjørt 40.000 km i yrket.
  • Rabatt for el-bil: På el-biler settes grunnlaget til 50 prosent av nybilprisen. Koster elbilen 200.000 kroner, blir dermed grunnlaget 100.000 kroner.
  • Rabatt for alder: Hvis bilen er mer enn tre år ved årets begynnelse, skal grunnlaget settes ned med 25 prosent. Den lavere beskatningen skjer altså første skatteår etter at bilen er mer enn 36 måneder. Altså ikke fra den 37. måneden. Det er derfor viktig at bilen er registrert i desember i stedet for januar. På en bil til 400.000 kroner blir inntektspåslaget 20.000 kroner lavere. Dette gir 8.780 kroner lavere skatt med en marginalskatt på 43,9 prosent. For en elbil betyr det at grunnlaget først blir redusert til 50 prosent, deretter blir grunnlaget redusert med 25 prosent. Dette gir et grunnlag på 37,5 prosent av nybilprisen.
  • Firmabil deler av året: Hvis du har hatt firmabil bare deler av året, skal du bare beskattes for de månedene du har hatt firmabilen. Du beskattes for hele påbegynte måneder. Får du den i slutten av måneden får du full skatt for denne måneden. En måned ekstra vil normalt koste mer enn 3.000 kroner. Det kan derfor lønne seg å vente til den etterfølgende måneden før du tar i bruk firmabilen.

Firmabilskatten

Dette blir skatten for firmabiler i 2016. Her ser du skatt for firmabiler yngre enn tre år, eldre enn dette, og for el-biler.

I tabellen er det er forutsatt at skatten du får av påslaget for firmabilen er 43,9 prosent. Denne marginalskatten har du i inntektsområdet 565.400 kroner til 909.500 kroner i 2016. Marginalskatten er 46,9 prosent på inntekter over 909.500 kroner, og 34,9 prosent under 565.400 kroner.

Det er altså bilens nypris inkludert alt ekstrautstyr som er grunnlaget for beregningen av firmabilfordelen. Dette gjelder også når firmabilen er brukt.

Av tabellen under ser du at en firmabil til 400.000 kroner gir en skatt på 47.991 kroner. Denne reduseres med 8.780 kroner hvis bilen er eldre enn 3 år. Har du en el-bil vil skatten reduseres med hele 21.651 kroner.

Du kan også bruke firmabilkalkulatoren for å regne ut skatten.

Nye biler
Bilpris Påslag Skatt
250 000 75 000 32 925
300 000 89 320 39 211
350 000 99 320 43 601
400 000 109 320 47 991
450 000 119 320 52 381
500 000 129 320 56 771
600 000 149 320 65 551
700 000 169 320 74 331
1 000 000 229 320 100 671
   
Eldre enn 3 år
Bilpris Påslag Skatt
250 000 56 250 24 694
300 000 67 500 29 633
350 000 78 750 34 571
400 000 89 320 39 211
450 000 96 820 42 504
500 000 104 320 45 796
600 000 119 320 52 381
700 000 134 320 58 966
1 000 000 179 320 78 721
   
Elbil
Bilpris Påslag Skatt
250 000 37 500 16 463
300 000 45 000 19 755
350 000 52 500 23 048
400 000 60 000 26 340
450 000 67 500 29 633
500 000 75 000 32 925
600 000 89 320 39 211
700 000 99 320 43 601
1 000 000 129 320 56 771