Høsten 2015 ble sterkt preget av avsløringene rundt VWs utslippsjuks på dieselbiler. Dette er en skandale som savner sidestykke i bilbransjen.

Verdens nest største bilprodusent innrømmet rett og slett at de har brukt en software på millioner av biler, som gir et lavere NOx-utslipp under testing, enn i realiteten. Målet var blant annet å slippe unna strenge utslipsskrav i USA.

En rekke biler i Norge er også berørt av dette jukset. Rundt 150.000 Audi-, VW- og Skoda-modeller kalles neste år tilbake til forhandler for å rette opp i problemet.

Med tanke på alt oppstyret og omtalen i media, skulle en kanskje tro at dette vil gi raske og klare utslag på bilsalget. Både på dieselbiler generelt og VW spesielt.

Slik har det ikke gått.

LES FLERE SAKER FRA VESTVIKEN24.NO

Dieselsalget går nedover

VW er fortsatt Norges klart mest solgte bilmerke. Og dieselandelen i november er bare marginalt lavere enn snittet for året – 39,7 prosent, mot 40,8 prosent hittil i år.

Her er nok trenden med lavere dieselsalg generelt langt viktigere enn VW-avsløringene. Sammenlignet med dieselandelen i fjor, på 48,2 prosent, er det nemlig en tydelig tilbakegang.

– Noe av forklaringen her ligger nok i at de tallene som rapporteres, er nyregistreringer. Altså ikke selve salget i den aktuelle måneden. Det er mange modeller det er flere måneders ventetid på, fra bestilling til registrering. Derfor blir det spennende å følge med framover.

– Men selv om vi tar høyde for dette, er det lite som tyder på at Dieselgate har hatt en veldig stor virkning på nybilsalget, mener Broom-redaktør Knut Skogstad.

LES OGSÅ: Denne skal utfordre Tesla

Stabilt bruktmarked 

Nå viser det seg at mye av den samme historien går igjen på bruktmarkedet. Vi har vært i kontakt med finn.no – som er landets største markedsplass for bruktbiler.

FAKTA OM DIESELGATE

Opptil 949 tonn ekstra med NOX-gasser er resultatet av jukset, ifølge beregninger avisen The Guardian har gjort.

Aksjeverdien i VW-konsernet var på et tidspunkt ned 22,6 milliarder euro siden skandalen ble kjent. Det tilsvarer hele den samlede markedsverdien til bilprodusenten Renault.

De 11 millioner bilene som er berørt av Dieselgate er fem ganger så mange biler som det finnes i hele Danmark.

Det tilsvarer også hele Volvos produksjon de 20 siste årene.

Prisen på grunnstoffet platina, som brukes i VWs katalysator, har mer enn halvert seg siden skandalen ble kjent, fra 430 kr pr. gram til 200 kr pr. gram. (ANB)

Her ligger det til enhver tid mellom 55.000- og drøyt 60.000 biler til salgs.

På bruktmarkedet er det enda tydeligere hvor populært diesel har vært i de siste årene. Godt over halvparten av bilene som i skrivende stund ligger til salgs, er diesel. Totalt 37.066 biler av drøyt 57.000.

VW er også største merke her – med over 8.000 biler.

LES OGSÅ: Fornyet kjøretøyparken med 17 biler

Søker som før

På vår forespørsel, har finn.no sjekket hvordan søkeutviklingen har endret seg de siste månedene, i kjølvannet av Dieselgate.

Deres konklusjon er at det ganske enkelt ikke har vært noen nevneverdig endring i søkerutinene. Folk leter altså etter bruktbil på mer eller mindre akkurat samme måte som tidligere.

Det er heller ingen spesielle endringer i liggetid, pris eller antall annonser.

– Det er naturligvis tidlig å trekke noen konklusjoner ennå. Men det er mye som tyder på at VW vil komme seg helskinnet gjennom dette også. 

– At vi ikke har sett noen store ringvirkninger på salget så langt, tyder på at måten VW har handlet i etterkant av avsløringene, har vært fornuftig. De svarte med full åpenhet, la seg flate og kom relativt raskt med en løsning. Det er nok avgjørende for at tillitsbruddet ikke skal bli enda mer omfattende, sier Skogstad.

LES OGSÅ: Denne bilen har ni liv

Modeller kan bli lagt på is

At avsløringene får konsekvenser, er det likevel ingen tvil om. 

Vi har allerede sett en omfattende sparepakke, som skal demme opp for noe av tapene som vil komme i form av ulike søksmål, bøter og tilbakekallelser.

Resultatet av nedbemanning og kutt kan bli at utviklingen blir bremset opp, og at nye modeller blir forsinket eller rett og slett helt skrinlagt.