Vegdirektoratet mener at miljødifferensierte bompenger kan realiseres allerede i løpet av neste år, og at det vi føre til kraftige kutt i utslippene av NOx, ifølge Dagsavisen.

I forslaget som er sendt til Samferdselsdepartementet foreslås det at det skilles mellom nullutslippsbiler, ladbare hybridbiler, dieselbiler og andre personbiler når bompengetakstene skal fastsettes.

LES OGSÅ: ABAX ser mot markeder i USA

I tillegg skisseres det tre forskjellige kategorier for tungtransport.

Vegdirektoratet har beregnet at det vil ta 18 måneder å innføre et system for miljødifferensierte takster.

Forslagene skal nå behandles videre i departementet.