Det melder nettsiden infotjenester.no.

De fleste arbeidstakere får dekker en kilometergodtgjørelse når de bruker privat bil i jobbsammenheng.

Kilometergodtgjørelsen er på 4,10 kroner, som er en fastsatt sats av staten, ifølge iFinnmark.no.

LES FLERE SAKER FRA VESTVIKEN24.NO

30 øre blir skattepliktig

Til nå har dette vært skattefritt, men etter budsjettavtalen mellom regjeringen og Venstre/KrF ble det enighet om å redusere andelen som skal være skattefritt.

I dokumenetet "Statsbudsjett 2016" datert 23. november 2015 står det under posten Grønt skatteskift, økte skatter og avgifter: "Skattefri sats for kilometergodtgjørelse tjenestereiser settes ned til 3,80 kr/km for alle personbiler."

– Siden de aller fleste arbeidsgivere har forpliktet seg til å betale kilometergodtgjørelse etter statens satser, som fortsatt vil være 4,10 i 2016, betyr det at 30 øre pr. kjørte kilometer blir skattepliktig, sier Infotjenesters økonomirådgiver Espen Øren.

De som bruker privat bil mye i jobben vil dermed få en ekstra skatt neste år.

– En person som kjører 10.000 km med sin private bil i jobben vil fra 2016 altså bli beskattet for en fordel på 3.000 kroner. Arbeidstakere som får dekket leiebil eller kollektivtransport vil fortsatt slippe å bli beskattet for reisene, sier Øren til infotjenester.no.

LES OGSÅ: Så billig kan du gjøre firmabilen

- Tåpelig

– Dette er like tåpelig som plastposeavgiften i fjor. Jeg skjønner egentlig ikke hva de tenker på. Men det viktigste er at dette er en direkte inngripen i den frie forhandlingsretten, sier leder for LO Stat, Tone Rønoldtangen, til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

– Vi mener kjøregodtgjørelsen burde vært økt. I stedet blir det altså lagt til en skatt som blir veldig byråkratisk å håndtere i en tid hvor kommunalministeren reiser rundt og snakker om såkalte tidstyver, legger hun til.

Finansdepartementet avviser at dette bryter med den frie forhandlingsretten, fordi skatteregler ikke bestemmes gjennom forhandlinger.

Departementet mener også at dette vil gi en meget begrenset merbelastning for arbeidsgiverne.

"De fleste lønnssystemer vil kunne gjennomføre disse operasjonene automatisk. Isolert sett vil det bli mindre lønnsomt å benytte egen bil. Det kan bidra til å redusere antall kjørte kilometer og til at flere arbeidsreiser gjennomføres med kollektive transportmidler. Men det er usikkert hvor sterke disse virkningene er", skriver Finansdepartementet.