Det mye omtalte dieselforbudet i Oslo gir store restriksjoner for dieselbilene i hovedstaden. I utgangspunktet får ingen personbiler med dieselmotor lov til å kjøre på kommunale veier.

Men visste du at en type lastebil fortsatt får kjøre? Det gjelder biler som har en såkalt Euro 6-motor. Det betyr at de er typegodkjent etter de siste kravene til utslipp.

Renseteknologien på såkalte Euro 6-lastebiler er så god at de ikke bare fjerner så å si alt NOx-utslipp fra egen eksos; de bidrar også til å øke luftkvaliteten på dager med ekstra høy forurensing. Det opplyser Norges Lastebileier-Forbund.

LES FLERE SAKER FRA VESTVIKEN24.NO

Mobil luftrenser

– Hvis en setter det litt på spissen, kan en si at hver barnehage og skole i Oslo burde ha en Euro VI-lastebil stående på tomgang utenfor, sier NLF-direktør Geir A. Mo, i en presssemelding.

Lastebiler med Euro VI-teknologi har gjort sitt inntog i Norge siden 2014. Takket være en rekordhøy utskiftningstakt har NLFs medlemmer allerede byttet ut de fleste av sine eldre og mer utslippsfiendtlige kjøretøy.

På dager med spesielt høy luftforurensing er dette særdeles godt nytt. For lastebilene renser ikke bare sin egen eksos, de renser også luften som kommer inn i motoren. Hvis denne har et høyt NOx-innhold idet den suges inn i forbrenningskammeret, vil dette reduseres betraktelig i rensesystemet før det igjen slippes ut av lastebilens eksosanlegg.

I praksis betyr dette at lastebilene fungerer som mobile luftrensere som aktivt bidrar til å bedre luftkvaliteten på dager med farlig høy forurensing.

LES OGSÅ: Og Årets Vestfoldbedrift er...

Bedre enn personbiler

Denne teknologien er også grunnen til at Euro 6-lastebiler er særskilt unntatt fra dieselforbudet som innføres i Oslo og andre byer på dager med farlig høy luftforurensing.

For ordens skyld: Alle kjøretøy som kan dokumentere å ha et transportoppdrag, enten med fraktseddel eller annen oppdragsbekreftelse, har lov til å ferdes i hovedstaden mens forbudet pågår. Også de uten Euro 6-teknologi.

Men sistnevnte er altså fritatt fra å måtte dokumentere et transportoppdrag.

Effekten av Euro VI-teknologien er godt dokumentert, blant annet av Transportøkonomisk Institutt (TØI). Da de foretok uavhengige målinger av utslipp på busser, lastebiler og personbiler med dieselmotor, fant de ut at tyngre kjøretøy med Euro 6-teknologi hadde omtrent tre ganger lavere NOx-utslipp enn personbiler.

LES OGSÅ: Bergene Holm jobber med milliardinvestering i biodrivstoff