– Etter noen år som ble preget av nedturen i oljebransjen, falt ledigheten gjennom hele 2017. Bruttoledigheten har falt fra 3,6 prosent ved starten av året til 3,1 prosent ved utgangen av året. Nedgangen har dermed vært større enn vi ventet ved forrige årsskifte, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.

Antall helt arbeidsløse, målt som del av arbeidsstyrken og justert for normale sesongvariasjoner, var i desember 2,5 prosent – omtrent det samme som i november.

LES OGSÅ: Ungdomsledigheten falt med 28 prosent på ett år

De sesongjusterte tallene viser at det ved utgangen av desember var registrert 65.400 helt arbeidsledige hos Nav, noe som er en nedgang på 13.200 sammenlignet med desember i fjor. Ledigheten har dermed gått ned fra 2,8 prosent av arbeidsstyrken til 2,4 prosent. 55 prosent av de helt ledige mottok dagpenger i desember.

I desember var det i gjennomsnitt 770 personer som registrerte seg som arbeidssøkere hos Nav hver virkedag. Dette er like mange som i november og nesten 300 færre enn i starten av 2016, da antallet nye arbeidssøkere var på sitt høyeste.

Fornøyd minister

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) mener at utviklingen i 2017 er et bevis på at regjeringens politikk virker.

– Regjeringen kommer til å holde trykket oppe for å bidra til å skape flere jobber i 2018. Norge trenger flere hender i arbeid, sier hun i en kommentar til tallene.

Ujusterte tall fra Nav viser at arbeidsledigheten gikk ned eller var uendret for de fleste yrkesgruppene den siste måneden, men økte for fire yrkesgrupper. Størst var nedgangen innen butikk- og salgsarbeid. Den største ledighetsøkningen finner vi i yrkesgruppen bygg og anlegg, fulgt av helse, pleie og omsorg.

Ned i alle fylker

Ledigheten har gått ned i alle fylker i landet sammenlignet med samme periode i fjor. Størst har nedgangen vært i Rogaland med hele 31 prosent, fulgt av Møre og Romsdal med en nedgang på 23 prosent.

LES OGSÅ: Nav Kontaktsenter har godt arbeidsmiljø, og det kan de bevise!

Til tross for stor nedgang er Rogaland likevel det fylket i landet med størst arbeidsledighet – 3,2 prosent. Deretter følger Aust-Agder med en ledighet på 3 prosent. Færrest ledige finner vi i Sogn og Fjordane, der bare 1,5 prosent av arbeidsstyrken er ledige. I Oppland og Troms er bare 1,6 prosent arbeidsledige.

Dagens tall er godt i tråd med Norges Banks forventning om et gradvis fall i ledighetsraten. Det er 13. måned på rad at antall registrerte arbeidsledige faller.

(©NTB)