– I samtlige aldersgrupper har vi en reduksjon i ledigheten, og det er god tilgang på ledige stillinger, sier avdelingsdirektør Gunhild Løkkevol.

I prosent av arbeidsstyrken utgjør ledigheten i Vestfold på 2,7 prosent mot 2,2 prosent for landet.

– Det er spesielt gledelig at nedgangen er størst blant unge menn under 25 år, sier Løkkevol.

Mest ned i bygg og anlegg

Det er redusert ledighet innen de fleste yrkesområder, men områdene barne- og ungdomsarbeid og akademiske yrker innen offentlig sektor sliter med å få til nedgang.

LES OGSÅ: Hanne og Tone skal lede Nav Vestfold og Telemark

I bygg og anlegg derimot er det nå 24 prosent færre ledige enn for ett år siden. Reduksjonen er også stor for ingeniør-, IKT- og industriarbeid.

Selv om antall langtidsledige er redusert med 9 prosent, utgjør andelen langtidsledige 31 prosent.

– Fortsatt mange langtidsledige altså, men det er stor utskiftning av personene i ledighetskøen sier Løkkevol.

I løpet av ett år fra mai 2017 gjaldt dette 54 prosent av de registrert ledige.

25 prosent var fortsatt helt ledige, åtte prosent var i kategorien nedsatt arbeidsevne, sju prosent var delvis ledige og seks prosent var på tiltak for arbeidssøkere.

Tenk nytt!

– Vi skjønner at det kan oppleves krevende å tenke «utenfor boksen», og søke seg til andre yrker enn det man har hatt, men yrkesmessig mobilitet kan vise seg å gi en real opptur for mange, sier Løkkevol.

LES OGSÅ: – Mange sommerjobber er allerede tatt, men helt mørkt er det ikke

I alt ble det registrert 1.324 ledige stillinger i juni.

Det tilsvarer en økning på 55 prosent sammenlignet med fjoråret. I gjennomsnitt har det vært 63 prosent flere stillinger i fylket de siste fire månedene sammenlignet med samme periode i fjor, viser Nav-tallene. Og spesielt stor vekst er det innenfor industriarbeid, bygg og anlegg, og ingeniør- og ikt-fag.