Ved utgangen av 1. kvartal 2018 var det 8.509 personer med nedsatt arbeidsevne i Vestfold. Det er 10 prosent færre enn det var på samme tidspunkt i fjor, skriver Nav i en pressemelding.

– Av personer med nedsatt arbeidsevne er det om lag 6.000 som mottar arbeidsavklaringspenger, sier fylkesdirektør Hanne Knudsen Sedberg.

LES OGSÅ: Nå satser Meny-butikkene enda hardere på netthandel. Men det er én ting de håper du blir flinkere til

Lavest i Tønsberg

I prosent av befolkningen i alderen 18–67 år har i dag 5,5 prosent nedsatt arbeidsevne. Dette er 0,2 prosent lavere enn landsgjennomsnittet.  Av dem som har nedsatt arbeidsevne er det 5.971 personer som mottar arbeidsavklaringspenger (AAP). Det er 14 prosent færre enn i fjor. For landet er reduksjonen 6 prosent.

– En viktig årsak til nedgangen på stønadsmottakere er at AAP-brukere blir avklart til arbeid eller uføretrygd, sier Sedberg. 44 prosent av mottakerne ble avklart til arbeid i 1. kvartal i år mot 42 prosent i tilsvarende kvartal i fjor.

Andel AAP-mottakere er lavest i Tønsberg med 3,4 prosent av befolkningen 18–67 år. Høyest er nivået i Re med 4,3 prosent. Tilsvarende for fylket er 3,8 prosent.

LES OGSÅ: 1.294 jobbsøkere fikk arbeid gjennom Fretex

Over landsgjennomsnittet

Av ungdom under 30 år mottar 1330 Arbeidsavklaringspenger. Det tilsvarer 3,8 prosent av befolkningen mellom 18–29 år, mot 3,2 prosent for landet. Andelsmessig viser Navs analyser at det er flere ungdom som står utenfor arbeidslivet i Vestfold enn landsgjennomsnittet.

– Nav Vestfold har fokus på tidlig innsats for ungdom som registrerer seg hos oss. Ungdom får god oppfølging og tilbys arbeidsrettede aktiviteter. I samarbeid med partene i Verdiskaping Vestfold skal vi se på muligheter for ytterligere tiltak rettet mot å inkludere flere ungdom. Samarbeidet favner ulike statlige, kommunale og private aktører. Vi er imidlertid glade for at vi det siste året har hatt en 14 prosent reduksjon av unge mottakere, sier fylkesdirektøren.

Størst reduksjon i Larvik

45 prosent av dem som mottar AAP har en psykisk lidelse. Videre er det 26 prosent med muskel-/skjelettlidelser. For ungdom under 30 år, er det 73 prosent med psykiske lidelser. Andelene har ikke endret seg nevneverdig fra i fjor.

Til sammen ble det registrert 649 nye mottakere av AAP i 1. kvartal 2018. Det tilsvarer en reduksjon med 9 prosent fra i fjor. Størst har reduksjonen vært i Larvik med 35 prosent, mens vi i Sandefjord ser en økning i tilgangstallene med 18 prosent det siste året, sier Sedberg.

For landet var det 3 prosent færre nye mottakere av AAP i dette kvartalet. For AAP mottakere under 30 år er tilgangen redusert med 10 prosent fra i fjor.