Ved utgangen av november var det registrert 3.420 helt ledige i Vestfold. Det er 10 prosent færre enn på samme tid i fjor. Ledigheten utgjør nå 2,7 prosent av arbeidsstyrken, mot 2,3 prosent for landet.

LES OGSÅ: De største hotellene samarbeider med Nav: – Vilje kompenserer for utdanning

Fylkesdirektør i Nav, Steinar Hansen, er godt fornøyd med den generelle bedringen i arbeidsmarkedet i fylket. I hele 12 av 15 yrkesområder faller ledigheten. Størst er reduksjonen innen industriarbeid, med 25 prosent. Ingeniør- og ikt-fag har nest størst reduksjon med 17 prosent.

- Gledelig, sier statsråden

Næringsminister Monica Mæland sier, via sin kommunikasjonssjef, til vestviken24.no at det nå stadig kommer positive nyheter om utviklingen i norsk økonomi.

- Det er bra at ledigheten fortsetter å krype nedover. Det er gode nyheter at stadig færre melder seg som arbeidssøkere hos Nav. Langt færre bedrifter melder om oppsigelser og permitteringer, sier statsråden.

Bedringen i arbeidsmarkedet kommer også til uttrykk ved at færre blir permittert. Fra november i fjor er antall permitterte redusert med 51 prosent.

Bedring for bygg og anlegg

- Det er innen bygg og anlegg vi har fått den største reduksjon i antall permitterte, sier Hansen.

Vi ser en reduksjons i arbeidsledigheten i samtlige aldersgrupper denne måneden, men størst er reduksjonen i ledigheten for unge under 20 år med 28 prosent.

LES OGSÅ: Har fått sju arbeidsledige inn i faste stillinger

Det er nå 926 arbeidssøkere i arbeidsmarkedstiltak i Vestfold – en økning med 9 prosent fra samme måned i fjor. De fleste i tiltak er enten på oppfølgings- eller opplæringstiltak.

Økt etterspørsel

Vi har nå en situasjon med økt etterspørsel etter nye medarbeidere, samtidig som færre nye arbeidssøkere melder seg ledig. I november ble det registrert 941 ledige stillinger i fylket.

– Lavere tilgang på nye arbeidssøkere vil kunne føre til at flere arbeidsgivere får utfordringer med å finne arbeidskraft med relevant kompetanse i tiden fremover, sier Hansen.