– De som ansetter straffer på mange måter unge som har vært på arbeidstrening.De vurderes som mindre egnet enn de søkerne som bare har vært arbeidsledige, sier forsker Christer Hyggen til NRK.

Han er ansatt på velferdsforskningsinstituttet Nova ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

LES OGSÅ: Han blir ny regiondirektør i NAV Vestfold og Telemark

Hyggen og kollegaene sendte 5.000 fiktive CV-er til arbeidsgivere som i virkeligheten søkte etter ansatte. Studien viser at en søker som har hatt arbeidstrening gjennom Nav, får en 17 prosent lavere "score" av arbeidsgiver enn en helt lik søker som ikke har det.

– Jeg tror årsaken til dette er at arbeidsgiverne er usikre på hva arbeidstrening egentlig innebærer. I tillegg har mange generelt negative assosiasjoner til folk som får hjelp fra Nav, sier han.

LES OGSÅ: Ungdomsledigheten falt med 28 prosent på ett år

At en person er på arbeidstreningstiltak hos Nav betyr at han eller hun har et slags praksisopphold på en arbeidsplass.

Hyggen skriver i forskningsartikkelen at arbeidstrening er det mest brukte tiltaket for å få unge ut i jobb.

LES OGSÅ: – Bedrifter må slutte å se seg blind på de unges CV