Nav Kontaktsenter Vestfold har 50 medarbeidere, og holder til i Statens park i Tønsberg. Det er et av 19 sentre over hele landet som fungerer som Navs førstelinjetjeneste. Ringer du Nav, er det en medarbeider på et kontaktsenter som svarer.

LES OGSÅ: Nå er Mohamed i fast arbeid - tre år etter at han flyktet fra Syria

– Vi er en faglig førstelinjetjeneste, ikke et sentralbord. Vi kan sette brukerne over til riktig saksbehandler, men som oftest kan vi selv gi dem den hjelpen de trenger. Det krever at medarbeiderne har inngående kunnskaper om Navs forskjellige tjenester, sier avdelingsdirektør Kari Solem til vestviken24.no.

Jobben kan være krevende

– Det kan være krevende å jobbe i Nav. For at medarbeiderne skal beholde energien, ja gjerne få fylt på med ekstra energi mens de er på jobb, må vi ha et godt arbeidsmiljø. Har våre ansatte det bra på jobb, gir de også brukerne bedre tjenester, sier Kirsebom.

Senterets ledelse mente at arbeidsmiljøet var bra før de startet prosjektet, men de hadde ingen målinger som viste hvor bra det var, eller verktøy til å bevare det godt, og eventuelt få det enda bedre.

Dette var utgangspunktet for at de kontaktet Anita Fevang i firmaet Jobbmotivert, som har spesialisert seg på verktøy som stimulerer arbeidsglede og motivasjon. Verktøyet heter "Verdsatt på jobb" og går oppsummert ut på at man skal la ansatte få lov å være gode og bli sett.

LES OGSÅ: Vil bli best i landet på å få arbeidsledige i nytt arbeid

I samarbeid med Fevang ble det i mai gjennomført en arbeidsmiljøundersøkelse med 19 punkter, om de ansattes trivsel på arbeidsplassen.

Og resultatene var gode:

– De var så bra at jeg nesten ble nervøs for at vi ikke skulle klare å få dem bedre, forteller Anita Fevang.

Imponerende score

Men prosjektet ble videreført, først med en kursdag for alle ansatte, og deretter med fokus på Fevangs verktøy i alle møter og all dialog på arbeidsplassen. I september ble det gjennomført en ny arbeidsmiljøundersøkelse som viste bedre score på 18 av 19 punkter.

– På halvparten av punktene var forbedringen signikant, sier Fevang som rangerer svarene i undersøkelsen på en skala fra en til fem.

På Nav Kontaktsenter Vestfold økte gjennomsnittlig score fra 3,9 i den første undersøkelsen til 4,2 i den siste. På fem punkter var scoren i siste undersøkelse 4,4 eller bedre. - En imponerende score, med få muligheter for ytterligere forbedringer, skriver Anita Fevang i sluttrapporten om prosjektet.

– Hva er oppsummert mest gledelig etter gjennomføringen av prosjektet?

– Det gode arbeidsmiljøet blomstrer. Jeg kan se det på de ansattes ansikter. De gir av seg selv og er mer opptatt av å være gode kolleger. Vi har fått en enda bedre «vi-følelse» enn vi hadde før, sier Kari Solem til vestviken24.no.