Sjefen din påvirker deg

Gode bånd til sjefen forbedrer jobbprestasjonen din.

Gode bånd til sjefen forbedrer jobbprestasjonen din. Foto:

Av

Seks av ti sier at forholdet til sjefen påvirker hvordan du presterer på jobb.

DEL

Det viser en landsrepresentativ YouGov-undersøkelse.

– De ansatte må føle at de blir sett og anerkjent og ikke kun som brikker i et økonomisk spill, sier daglig leder i Dale Carnegie Training Norge, Ellen Kristine Breiby.

LES FLERE SAKER FRA VESTVIKEN24.NO

Gode prestasjoner

Breiby påpeker at god ledelse utvilsomt er viktig så lenge seks av ti svarer at forholdet til sjefen påvirker prestasjonen på jobb.

– Relasjonen mellom leder og medarbeider er viktig for å skape gode jobbprestasjoner og høyt jobbengasjement. Vi vet blant annet at virksomheter med engasjerte medarbeidere utkonkurrerer sine konkurrenter med 202 prosent, sier hun.

Kun 13 prosent av de spurte i undersøkelsen sier at lederen ikke påvirker deres arbeidsprestasjon.

Løfter teamet

Det er ikke nødvendigvis en motsetning mellom det å være målfokusert og det å skape gode relasjoner på arbeidsplassen. Som regel er målene på en arbeidsplass på et kollektivt nivå, ikke individuelle. Man trenger altså å jobbe sammen med andre for å nå målene.

– Du kan være ekstremt målfokusert, men hvis du ikke får med deg andre, når du ikke målet. Mange blir ledere fordi de er dyktige i faget, ikke fordi de er dyktige ledere. Å være leder handler om å lykkes gjennom andre og å løfte teamet sitt slik at alle presterer bedre, sier Breiby.

Tilhørighet

Ifølge Breiby kan det være lurt å følge følgende kjøreregel om du skal lede andre: «Folk samarbeider med folk de liker. Folk kjøper av folk de liker. Medarbeidere har tillit til ledere de liker.»

– I dagens samfunn har det blitt viktigere å føle en tilhørighet, og for mange sier jobben mye om hvem vi er som personer. Det er verdt å merke seg at det er 60 prosent blant arbeidstakerne under 34 år som sier forholdet til sjefen er viktig for deres jobbprestasjon, mens kun 48 prosent av de over 54 år sier det samme, fortsetter hun.

– Da blir det ekstra viktig for medarbeidere å føle at de blir sett og anerkjent for den de er som person, ikke bare som brikker i et økonomisk spill, sier Breiby.

Kjennetegn

Det er også kjønnsforskjeller når man ser på hvor viktig relasjonen til sjefen er. 62 prosent av de spurte kvinnene sier at forholdet til lederen er viktig, mens 53 prosent av mennene svarer det samme.

– De fleste av oss tenker alt for mye på oss selv. Å være gode på relasjoner handler i stor grad om å holde sitt eget ego under kontroll, og å være raus overfor andre. Det handler om å inkludere, dele, og akseptere, sier Ellen Kristine Breiby. (ANB)

Artikkeltags