I 2. kvartal 2018 var det legemeldte sykefraværet i Vestfold på 5,1 prosent av avtalte dagsverk. Tilsvarende andel for landet er 5,0 prosent. De to siste årene har sykefraværsprosenten i Vestfold vært høyere enn for landsgjennomsnittet, skriver Nav i en pressemelding.

På den positive siden er sykefraværet i 2. kvartal 2018 i Vestfold noe lavere enn for fjoråret, da andelen var på 5,3 prosent.

– Nedgangen er i tråd med de nasjonale trendene og har sammenheng med at påskeferien faller inn i ulike kvartaler, sier fylkesdirektør i NAV, Hanne Knudsen Sedberg.

LES OGSÅ (+): Gleder seg over synkende ledighet, selv om Vestfold har flest arbeidsledige i Norge 

Muskel- og skjelettlidelser størst

Muskel- og skjelettlidelser er den største diagnosegruppen når det gjelder tapte dagsverk, med 37 prosent. Psykiske lidelser er den neste på lista med 23 prosent, ifølge pressemeldingen.

I 2. kvartal 2018 utgjorde det legemeldte sykefraværet i Vestfold 293.000 dagsverk fordelt på 20.400 tilfeller. 55 prosent av fraværene som ble avsluttet dette kvartalet hadde en lengde på under 16 dager, mens 10 prosent av fraværene var på over 25 uker.

LES OGSÅ (+): Bjørn Erik er suksess-sjefen – nå forteller han om å være psykisk syk pasient 

Høyest i kommunal sektor

Kvinner har høyere sykefravær enn menn, med henholdsvis 6,6 prosent mot 3,9 prosent. Kun kvinnene har redusert sykefraværet siste året. Sykefraværet varierer også  med alder, fra 4,0 prosent i alderen 20-29 år til 6,4 prosent i alderen 60-69 år.

Sykefraværet er lavest i privat sektor, med 4,6 prosent. Deretter kommer statlig sektor med 5,3 prosent og kommunal sektor med 6,7 prosent. De to siste årene har fraværet økt innenfor statlig sektor.

Det høyeste sykefraværet er blant ansatte innenfor helse- og sosialtjenester og transport og lagring, med henholdsvis 7,3 og 6,2 prosent. Det laveste fraværet er innenfor informasjons- og kommunikasjonsbransjen og eiendomsbransjen, med henholdsvis 3,5 og 3,0 prosent.

Graderte sykefraværstilfeller

I 2. kvartal var andelen graderte sykefraværstilfeller 28 prosent, noe høyere enn for landsgjennomsnittet.

– Gradert sykmelding er viktig for at den enkelte, om mulig, beholder tilknytningen til arbeidslivet. På den måten kan vi tilrettelegge og vektlegge arbeidsevne og aktivitet, sier Sedberg.

Kommuneoversikt

Tapte dagsverk i prosent av avtalte dagsverk, kommunefordelt

2. kvartal20142015201620172018Endringsprosent
Vestfold5,35,15,25,35,1-2,3
Horten5,55,05,15,45,1-6,0
Tønsberg4,95,04,84,64,71,5
Sandefjord5,25,05,05,25,1-1,9
Svelvik6,96,16,47,26,5-9,7
Larvik5,05,35,55,45,1-6,3
Sande6,86,06,46,65,9-10,4
Holmestrand5,95,46,05,85,91,9
Re5,45,14,95,55,3-3,1
Færder4,84,74,74,75,06,5