Gå til sidens hovedinnhold

Mangler 8.000 sykepleiere

Artikkelen er over 5 år gammel

Forbundsleder frykter alvorlige følger hvis det ikke tas grep.

I Navs årlige bedriftsundersøkelse kommer det fram at det mangler 7.900 helsearbeidere for å fylle dagens behov for arbeidskraft.

– Dette er en utvikling vi har varslet i lang tid og som vil få alvorlige konsekvenser hvis ikke politikerne og de ansvarlige tar grep, sier forbundsleder i Norsk Sykepleierforbund, Eli Gunhild By, til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Stor interesse

Sykepleierutdanningen er mer populær enn noensinne. Likevel har sykepleiermangelen fra 2015 til 2016 økt dramatisk.

– Det må bli slutt på sløsing med sykepleierne som utdannes. Mer enn 10.000 norske sykepleiere jobber i dag i andre sektorer enn helse- og omsorg. Nå trenger vi et sykepleierløft. Det finnes ingen vei utenom bedre lønns- og arbeidsvilkår hvis ikke denne situasjonen skal bli enda verre, mener Eli Gunhild By.

Det er særlig stor mangel på sykepleiere og spesialsykepleiere. Ledigheten i yrkesgruppen er samtidig av de laveste i landet. I mars 2016 var det 6.400 helt ledige og arbeidssøkere på tiltak med denne yrkesbakgrunnen.

Høy dekning

Statssekretær Lisbeth Normann (H) i Helse- og omsorgsdepartementet mener Norge generelt har høy helsepersonelldekning sammenlignet med andre land.

– Dermed har vi et godt utgangspunkt for å møte framtidige utfordringer, sier hun til ANB.

– Tilstrekkelig tilgang på helsepersonell med riktig kompetanse er en forutsetning for gode, effektive og trygge helsetjenester. For å sikre at vi utdanner nok helsepersonell, må vi ha et godt kunnskapsgrunnlag, gode analyser og gode modeller som forteller om utvikling og behov fremover, legger hun til.

Viktige temaer

Hun poengterer at økende behov for personell og kompetanse er viktige temaer i stortingsmeldingene om framtidens primærhelsetjeneste og Nasjonal helse- og sykehusplan, ved siden av den nasjonale strategien «Kompetanseløft 2020». Styringen av virksomhetene skal følges opp i tett samarbeid med Kunnskapsdepartementet (KD).

Navs bedriftsundersøkelse kartlegger etterspørselen etter og mangel på arbeidskraft. Stillingene kan være besatt, men av personer med lavere eller annen for kompetanse enn det ble søkt etter. (ANB)

Kommentarer til denne saken