Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) har samlet internasjonal vitenskapelig litteratur og har gjort et funn som forsker Bo Veiersted betegner som overraskende:

– Vi kan avdramatisere faren ved PC-arbeid gjennom å si at det gir lettere og mer kortvarige plager enn man kanskje har ventet, sier Veiersted. Han er lege og forsker ved avdeling for arbeidspsykologi og -fysiologi på STAMI.

LES OGSÅ: Nå er det tryggere å jobbe i industrien

Gode nyheter

Den vanligste årsaken til sykefravær og uførepensjon i Norge er muskel- og skjelettplager. Noen studier fastslår at 30 prosent av disse plagene kan tilskrives arbeidsforhold. Andre studier tilsier at tallet er så høyt som 70 prosent, forteller Veiersted.

STAMI har nå laget en rapport der de oppsummerer den kunnskapen som finnes om muskel- og skjelettplager på arbeidsplassen, fordelt på forskjellige typer fysiske belastninger og yrker. Målet er å forebygge plager som kan føre til sykefravær og uførepensjon.

– Det ser ut som at det for de fleste av oss er risiko for å få spesielt nakke- og skulderplager ved mye jobbing foran PC-en, men at dette er plager av akutt karakter. I intensive perioder med lange arbeidsuker foran tastatur og mus, kan du altså få plager, men de går over igjen. De kroniske muskel- og skjelettplagene ser man ikke så ofte ved dataarbeid, sier Veiersted.

Dette er gode nyheter, mener han. Særlig for IT-arbeidere, kontormedarbeidere og ingeniører, som er de som sitter mest foran PC-en, påpeker han.

– Det er absolutt godt nytt at dataarbeid som regel gir lette plager som går over igjen.

Veiersted presierer at dette gjelder på gruppebasis og at det alltid vil være enkeltpersoner som får kroniske plager også på en PC-arbeidsplass.

LES OGSÅ: De som får trene i arbeidstiden har færre helseplager

Støtte for underarmen er det det er best dokumentert at forebygger og reduserer plager som følge av arbeid foran dataskjermen, ifølge STAMI-rapporten.

– Det er ellers ikke mange enkeltting som denne kunnskapsstatus-rapporten underbygger at har effekt. På generell basis er det viktig å ha varierte arbeidsstillinger. Det å ha en kort pause og slappe av i nakke- og skuldermuskulaturen i noen sekunder hvert tiende minutt, kan ha en god effekt. Vi foreslår også å gå bort fra PC-en i fem minutter hver time for å gjøre andre oppgaver. Hvis man ikke har denne variasjonen i arbeidet, vil det være en god idé å selv organisere arbeidet på den måten, slik at man får denne pausen, sier Veiersted.

– Det er mye den enkelte kan gjøre, kanskje spesielt på PC- arbeidsplasser, men også i andre typer yrker.

LES OGSÅ: Halvparten mener psykiske plager skyldes jobben

Tunge løft

Arbeidstakere i bygg- og anleggssektoren og pleie- og omsorgssektoren utsettes for tyngre belastninger. Deres arbeidshverdag kjennetegnes av ubekvemme løft, tunge løft og arbeid på huk og knær, viser rapporten.

– Massiv løfting, såkalt manuell håndtering hvor du løfter mange tonn daglig, er sannsynligvis en risikofaktor over tid. Her må man legge til rette og tilby hjelpemidler. En type løft som gir større risiko, er imidlertid der hvor du står foroverbøyd, løfter noe og samtidig vrir overkroppen. Da får du en meget uheldig belastning på ryggsøylen.

Et annet funn Veiersted betegner som overraskende, er at det ser ut til at kroniske rygg-, nakke- og skulderplager og psykososiale forhold ved arbeidsplassen forsterker hverandre.

– Det er uheldig når en arbeidstaker har stor innsats, men lav belønning. Dette misforholdet mellom innsats og belønning ser ut til å være en risikofaktor i arbeidslivet, også med tanke på muskel- og skjelettplager. Kombinerer man dette med en fysisk anstrengende jobb, ser det ut til å øke risikoen for kroniske plager, sier Veiersted.

– Har du en jobb som er anstrengende for rygg, nakke og skuldrer, hjelper stress og dårlige psykososiale forhold på arbeidsplassen til med å holde den fysiske plagen ved like og øker risikoen for at den blir kronisk.

(Dagsavisen/ANB)