Gå til sidens hovedinnhold

Plinger i skipsklokka når en kandidat har fått jobb

Artikkelen er over 5 år gammel

Lyden av skipsklokka hos Fønix er lyden av suksess. Den høres stadig – ifølge sjefen et direkte resultat av en velpleid bedriftskultur.

De lever som de lærer, de snaut 200 Fønix-ansatte. For mens de prediker «livsglede gjennom arbeid» overfor alle dem de på oppdrag fra Nav skal hjelpe ut i jobb eller forhindre at faller ut av arbeidslivet, er dette et mantra de selv dyrker i sin egen jobbhverdag.

– For å lykkes hos oss, må man selv tro på at det å være i jobb, øker livskvaliteten, sier administrerende direktør, Toril Gogstad.

LES OGSÅ: Farger hjelper blinde Ida på jobb

Hun er klokkeklar på at Fønix´ egen bevisste og konkrete bedriftskultur, som dyrkes i det daglige arbeidet i alle ledd, gir suksess: Når alle forstår og lever i tråd med en tydelig kultur, drar alle i samme retning.

Måtte vri tilbudet

De fire kjerneverdiene til Fønix er ingen tomme fyndord – de har innhold. For eksempel verdien fleksibel:

– Det betyr at vi tar initiativ og snur oss raskt ved behov, sier Gogstad.

– Å være fleksibel er helt avgjørende for å kunne levere. Vi jobber på tvers og vi jobber der det er behov. Er du i Fønix Sandefjord og trengs i Sande en periode, ja, så jobber du litt i Sande, sier Henriette Seeberg, bedriftskonsulent i Fønix Sandefjord.

Verdien fleksibel er uløselig knyttet til verdien kompetent:

– Vi trenger stadig ny, bred og felles kompetanse for å kunne være fleksible, sier Gogstad.

Fønix

Bedriftskulturen i jobb- og arbeidsformidlingsbedriften Fønix er bygget svært bevisst, og den dyrkes hver eneste dag blant snaue 200 ansatte. Slik gjorde de det:

Tydelige målsettinger: Ingen ansatte skal lure på hvilke mål bedriften har.

Verdier tilpasset omgivelsene: Verdier og atferd må formes slik at bedriften er attraktiv for kundene og deres ønsker.

Må brukes i praksis: Hver enkelt ansatt må oppfatte hva bedriftskulturen betyr helt konkret for dem i den daglige utførelsen av jobben – og faktisk etterleve basisverdiene.

Belønningssystemer: Både individuelle prestasjoner og internt samarbeid belønnes etter bestemte kriterier.

Kompetansebygging: Sørg for at staben er faglig oppdatert.

Åpent kontorlandskap: Skaper korte kommunikasjonslinjer og bedrer samarbeidet.

Jubel og glede! Når enkeltpersoner, avdelinger eller bedriften som helhet lykkes med noe, feires det. Raushet rundt suksess skaper entusiasme og arbeidsglede.

Fønix har konkretisert det ovenstående ned til én merkevarekjerne – «Livsglede gjennom arbeid» – og fire Fønix-verdier: Målrettet, raus, fleksibel og kompetent. Hver verdi har undertekster slik at det ikke er tvil om hva de faktisk innebærer.

Hun påpeker at det er kompetansen Fønix lever av og blir bedømt på. Nøkkelen er derfor å omsette lærdommen fra et kurs til konkret og praktisk anvendelse i jobb etterpå.

LES OGSÅ: Fønix bygger seg opp i Larvik og Horten

– For to år siden sto vi overfor endringer i rammebetingelsene som gjorde oss mer konkurranseutsatt. Vi måtte ta grep. Derfor kuttet vi ut noe og bygde opp noe annet. Da var en vel etablert bedriftskultur hvor målrettethet, fleksibilitet, kompetanse og raushet preget organisasjonen, gull verdt for å gjøre et felles løft.

Gogstads oppskrift er kompetanseheving i forkant av endringer.

– Slik tar vi bort uro. Da blir endringene mindre skumle.

– Unik delekultur

For en bedrift som lever av kunnskap, er også intern kunnskapsdeling et bedriftsstrategisk, så vel som et sosialt grep. I Fønix er man raus.

– Vi har en helt unik delekultur, sier Seeberg, og viser blant annet til kollegaveiledning hver 14. dag.

– I tillegg deler vi hver dag uten å tenke over det. Raushet er å spørre, hjelpe og bruke hverandre. Det er lov å si «Nå står jeg fast. Hva gjør jeg?», eller sende en intern epost og spørre «Er det noen som vet om en arbeidsgiver til en med slik kompetanse?».

– Vi bruker hverandre mye og er derfor inni hverandres saker. Vi vet hva kolleger trenger, bekrefter jobbkonsulent Gunveig Bredal.

– Motkulturen til deling er at hver og en hegner om sitt og tenker at «jeg kan ikke tipse kollegaen i tilfelle jeg selv får en kandidat som passer inn i denne bedriften». I Fønix er det ikke sånn at hver jobbkonsulent skal ordne jobb til fem kandidater hver – vi har felles mål om antall. Her må den enkelte både prestere og dele, sier Gogstad.

– Raus delekultur gjør at vi utvikler oss. Det gir også økt trivsel og lojalitet, sier Henriette Seeberg.

Rausheten går også den andre veien: Man gleder seg når andre er dyktige og lykkes – det er lov å være god.

– Janteloven er veldig begravet her. Anerkjennelse er en viktig del av kulturen vår. Når vi har skaffet jobb til en kandidat, plinger vi i skipsklokka. Da spretter vi opp, feirer den enkelte og alle som har bidratt. «Hva gjorde du for å få det til?», sier Gogstad.

– Gjør verdiene levende

Også målrettet er en kjerneverdi.

– Vi har tydelige mål. Det gir forutsigbarhet for de ansatte. Alle vet hva som gjelder, sier Gogstad.

– I hvert avdelingsmøte har vi søkelys på hvordan vi ligger an i forhold til målene, sier Kristina Rabe, avdelingsleder i Fønix Tønsberg.

Bedriftskulturen i Fønix er ifølge Gogstad alfa og omega i den interne arbeidsprosessen for å nå målene. Men verdiene bedriftskulturen er tuftet på, skal også gjenspeile seg utad. For eksempel er raushet å være inkluderende, engasjerte medmennesker som involverer seg og bryr seg om kunder og arbeidssøkere.

Den veletablerte bedriftskulturen og grunnverdiene er i tillegg nyttige verktøy for nyansettelser – å styre etter dem, sikrer i større grad at Fønix ansetter hoder i tråd med kjerneverdiene.

Og de rundt 200 hodene sju steder i Vestfold er Fønix' kapital, skal vi tro Toril Gogstad:

– Å etablere verdiene, er personalstrategi. Men hvis ikke hodene i arbeidslinja gjør verdiene levende, er de bare døde ord.

 

Kommentarer til denne saken