– Vi er nøye med detaljene. Det gjelder ansatte, kunder og besøkende, sier leder av suksessbedriften på Bentsrud i Holmestrand, Per Halvor Rønningen.

Må skapes av alle

Han understreker at en trivselskultur må skapes gjennom å bygge et team hvor alle er likeverdig.

– Vi er nøye når vi rekrutterer. Først og fremst er det personligheten og mennesketypen vi ser etter ved siden av det faglige. Toleranse og romslighet. Dette skal passe sammen. Det vi gjør med arbeidstid, utlegg og andre ting er tillitsbasert. Dialog, og dele informasjon er viktig. Total åpenhet om økonomi og andre ting. Ingen går rundt og dekker over noe. Gjør vi noe dumt, så deler vi det også, sier Rønningen.

LES OGSÅ: – Nå er det på tide å bygge nytt igjen

– Og så spanderer bedriften kake for hver millionkontrakt. Og nei, det er ikke mange som slutter. Folk trives. Flere har vært med fra starten i 2001. Og sykefravær, det eksisterer nærmest ikke. Vi smiler og gleder oss over mye på jobben, sier han, og poengterer påstanden med et bredt smil.

Et treningsrom og jaccuzi, til bruk for både ansatte, deres familie og venner bygger oppunder det Rønningen forteller.

Har klart endringene

Vacon AS ser ut til å klare omstillingen etter fallet i oljeindustrien.

– Kraftelektronikk! Norge går foran med veldig gunstige løsninger for å elektrifisere skipsfarten. Enten helelektrisk, eller hybrid plug-in løsninger som båtene nå bygges til. Det er en enorm energigevinst å hente på skipstrafikken. Det har tvunget seg fram å utnytte drivstoffet mer økonomisk. 52 ferjestrekninger er i ferd med å bli bygget ut med elektrisk energi, og der er Vacon. Elektrisk hybriddrift. Med batterier, og våre konvertere for å forvandle vekselstrøm til likestrøm og med forskjellige frekvenser og styring av moterer, forklarer Rønningen energisk.

LES OGSÅ: Her slår tyvene til

– Vi har mistet 40 prosent av omsetningen på de tradisjonelle offshorefartøyene. Men godt og vel alle 40 prosentene har vi tatt igjen i ny teknologi, hybride løsninger. Dette er en revolusjon. Det skjer i Norge og det skjer her i Holmestrand. Det er spennende tider. Norske havner bygger ut landstrøm til båtene. Der er vi, for da trengs det frekvensomformere, og det kan vi levere. Det er vi eksperter på, sier han.

– Det har vært en bølgedal, men vi har klart å holde koken. Vi har flyttet en kunde som representerer 40 millioner kroner i omsetning fra Holmestrand til Polen. Og det synes i tallene. Vacon hadde en omsetning på over 100 millioner kroner, vi gikk ned mot 80, mens nå ligger vi på rundt 90 millioner kroner igjen. Nedgangen, som begynte i 2014 pluss litt til, har vi tatt igjen i nye markeder. Vi ansetter i disse dager, og skal fortsatt øke noe, mener Per Halvor Rønningen.

Nå står en ny eier og banker på døra. Vacon AS går fra finsk til dansk i Danfossgruppen. Men jobben skal gjøres i Holmestrand med et sammensveiset team, som spiller hverandre gode.

– Behagelig atmosfære

– Det gjøres mye for trivselen hos oss. Det er en behagelig atmosfære å jobbe i, og vi har hele tiden hatt et godt kollegafellesskap, sier økonomisjef Anne Grethe Bergem.

Fire år lokalt, og fem år globalt som IT-prosjektleder i India, Russland, Tsjekkia, Frankrike og Brasil. I dag økonomisjef hos Vacon AS på Bentsrud.

– Vi gjør sosiale ting i fellesskap, og vi har stått sammen fra begynnelsen. Bedriften har en «alle gjør alt»-mentalitet. Det skaper noe godt. Det utfordrer oss at det etter hvert har blitt mer og mer spesialisert, men vi preges av en kultur at vi hjelper hverandre, sier økonomisjefen.

– Det er nostalgisk at Pakkhuset nå skal rives. Det startet der med fantastiske år både økonomisk og faglig, sier hun.