Gå til sidens hovedinnhold

– Nå får vi betalt for jobbing med verdier og kultur

Artikkelen er over 5 år gammel

Den kommunalt eide attføringsbedriften iFokus har vokst på problemene som plutselig tårnet seg opp...

Konkurranseutsettingen i attføringsmarkedet var i ferd med å slå beina under attføringsbedriften iFokus i Larvik. Det kommuneeide selskapet mistet rundt 50 prosent av tiltaksplassene, og samtidig gjorde kuttet et realt innhogg i antall ansatte.

– Men vi har en solid økonomi, og budsjetterer med overskudd i 2016, som sikrer videre vekst og utviklingsmuligheter. Men vi visste da vi tapte anbudene at det ville bli tøft, sier daglig leder i iFokus Larvik, Hans-Jørgen Johnsen.

LES OGSÅ: Har etablert bedrift med unikt tilbud til innsatte

Da var det greit å ha en solid bedriftskultur i bunnen, tuftet på visjon og verdier, mener han.

– Det skaper noen ringvirkninger, og fordrer en utvikling – også hos bedriften. Man må stå på litt ekstra når det hardner litt til. Det har vi sett. Når man må tilpasse seg, og stå på ekstra, får kulturen virkelig testet seg, sier HR-sjef Jon Anders Næss.

– Det ble et fellesløft som ga ekstra energi og samhold. Jeg føler at vi har vokst på dette, sier avdelingsleder for attføring Terje Levinsen.

Problemene som plutselig tårnet seg opp, førte til full dugnadsinnsats fra alle de ansatte i bedriften, som nå teller 133 personer.

– Det gjaldt å holde fokus på kundene. Vi er fremdeles i omstilling, men vi opplever at de ansatte står samlet kollegialt når det stormer, sier HR-sjefen.

Felles verdier

– Det var derfor ekstremt viktig at vi opplevde å ha felles verdier. Da har man en plattform som gjør at en kan jobbe seg gjennom dette. Vi kommer oss gjennom dette på en veldig bra måte, og kan styre bedriften videre med løftet hode, sier iFokus-lederen.

Kompetanse er et nøkkelord, mener Kjetil Henrik Kristiansen, avdelingsleder attføring.

LES OGSÅ: Endelig har Torunn (59) fått jobb

– Visjonen og verdiene må vises med handling, en annen måte å tenke på innen attføringstjenesten enn tidligere. Hva trenger hver enkelt å utvikle videre for å møte framtidige krav og forventninger, da er kompetanse et nøkkelord.

– Den største verdien er alle de ansatte, de er stolte av jobben sin, kompetente, og dyktige. Vi er drevet av andre ting enn profitt, vi søker å gjøre det beste for samfunnet, sier Næss.

Tre avdelinger

iFokus består av tre avdelinger, hvor moderbedriften består av attføringsavdelingen, iFokus og de fire iFokusbarnehagene. iVekst AS driver arbeidstrening og tilrettelagt arbeid. I tillegg startet man i fjor høst et prosjekt, «Sammen for livet», som skal hjelpe innsatte i fengsel å få seg jobb før de løslates.

Det er nylig etablert et AS som skal drive denne virksomheten videre på egne bein fra medio mai.

– Hva er felles for kulturen vår? spør Johansen.

– Eierskap, frihet og stolthet, det er ganske dekkende. Vi har mye god kompetanse og stort engasjement i alle avdelinger.

– Vi jobber med mennesker i alle mulige situasjoner, og det å ha troen på folk er veldig viktig, sier Levinsen.

– Den andre måten å møte utfordringer på, er å tilføre nye ideer, og da ligger det noe grunnleggende i kulturen. Det har kommet mange nye innspill selv når det har buttet imot, sier Næss.

@pi-parken ble etablert som satsingsområde for de fire iFokusbarnehagene i Larvik i august 2014. Formålet var å satse på et spisset barnehagetilbud med fokus på realfag i tråd med at regjeringen lanserer en ny, nasjonal realfagsstrategi.

– Strategien skal både bidra til å heve det generelle kompetansenivået i realfag, og få flere elever til å stå bedre rustet når de skal starte på skolen, og mestre realfag og matematikk, sier leder Anja Sterner for iFokusbarnehagene.

– Barnehagene våre har satset på fagarbeidere og økt kompetanse. Det er veldig mange gode barnehager i Larvik, og gode systemer som ivaretar barn. Vi jobber både kortsiktig og langsiktig. Det handler om å sørge for at vi er der vi skal være i forhold til de målene vi har satt. Vi tar ofte tempen på bedriftskulturen, og er opptatt av kulturen vår for å være forberedt. Det må hele tiden innsats til, sier Sterner.

– Dette er eksempler på viktige ting når man er i omstilling, sier Hans-Jørgen Johnsen.

Visjon og verdier

– Vi har en felles plattform med visjon og verdier og etikkdokumentet som ligger i bunnen, og som vi bruker aktivt i arbeidsmiljøet, sier daglig leder i iVekst AS, Anne Andersen.

– Dette sier litt om hvordan vi tenker rundt mennesket, det enkelte individ, og hvordan vi ønsker å bygge disse opp til selvstendige personer, slik at de etter hvert skal ha 100 prosent ansvar innenfor sitt område. Brukermedvirkning er et viktig stikkord, og vi ønsker at de fast ansatte skal være med å utvikle produkter, komme med innspill til design. Hva har DU lyst å gjøre, hva kan DU bidra med? Man må tørre å satse litt.

Det å skape engasjement og ansvar gir et eierskap til bedriften, mener hun.

– Kulturen understøttes av nytenkning/innovasjon som gir inspirasjon og motivasjon. Når produktene vi produserer også ser bra ut, gir det en enorm stolthet. Vi kan tilby mange tjenester og produkter, og gjør mange eksterne oppdrag. Vi har også et tett samarbeid med næringsliv og Larvik kommune. Nærmere 50 prosent av de ansatte jobber eksternt. Vi kan tilby serviceoppdrag, vaktmestertjenester, plenklipping, snømåking. Vi produserer interiørprodukter og møbler. De flotte «Open-lampene» er allerede benyttet av den kjente interiør- og møbeldesigneren fra Brunlanes, Halvor Bakke, i forbindelse med et interiørprogram på TV3. «Fjord stolen» har vært benyttet i God Morgen Norges sendinger på TV2. At våre produkter er populære er den ingen tvil om. Vi får forespørsel fra hele landet og har til og med levert til Svalbard.

– Igjen eksempler på at vi har klart å etablere en kultur der ansatte kan være med å fremme nyskapning, sier Hans-Jørgen Johnsen.

Ulike behov

– Det er et stort spenn i vår arbeidsgruppe av arbeidstakere, og vi skal hele tiden sørge for at alle kan mestre sine oppgaver. Vi har tro på det enkelte menneske, og vi ønsker å skape den gode kulturen for utvikling. Det skal selvfølgelig være lov å feile, men da skal vi sørge for oppbakking og støtte for dem som trenger. Vi arbeider for å vedlikeholde og utvikle ferdighetene til våre arbeidstakere. Det gir økt mestringsfølelse, stolthet og bedre selvbilde. Jeg bruker aktivt visjon og verdier i det daglig, faktisk i alle avgjørelser.

Det er en viktig del av bedriftskulturen, mener iVekst-lederen.

– De ansatte har alle ulike behov, og alle skal få den hjelp og støtte de trenger. Hvis alle bidrar med sitt, løfter det bedriften, og alle bidrag er like viktige. Vi har en fantastisk arbeidsplass her på iVekst, sier Anne Andersen.

 

Kommentarer til denne saken