Teknomeds visjon, som verdiene bygger på, er «beste funksjon og livskvalitet for den enkelte».

– Paradokset er at Nav definerer at hjelpemiddelet skal være «tilstrekkelig funksjonelt», sier daglig leder Gunnar Bjørn Gade.

LES OGSÅ: Holder orden på armer og ben

– Men vi kan ikke ha en visjon begrenset til «tilstrekkelig». Vi har et svært faglig fokus. Alt vi gjør, er individuelt tilpasset hver bruker. Forskjellen på «tilstrekkelig» og «beste» funksjon kan bety å være i arbeid eller ikke, eller på annen måte endre brukerens livskvalitet dramatisk.

Gade er tydelig på at Teknomeds visjon ikke er noe «konsulentpjatt» – visjonen brukes levende i hvert hjelpemiddeloppdrag. Eksempelvis må en protese med kneledd fungere så likt et funksjonsfriskt bein som mulig.

Samfunnsnyttig

Teknomeds definerte verdier – som gjelder både internt og i møte med brukere og samarbeidspartnere – er disse:

  • Engasjement:Vise begeistring, entusiasme og interesse.
  • Kvalitetsrettet:Opplevd kvalitet for brukerne skal være optimal. Først da er oppdraget fullført.
  • Sjenerøs:Å være romslig, tolerant, imøtekommende og empatisk skaper trygge relasjoner.
  • Nyskapende:Strekke seg kreativt, friskt og særpreget for å skille seg positivt ut fra det jevne.
  • Ansvarlig:Det betyr forpliktelse og trygghet – Teknomed vil oppfattes som en seriøs aktør.

Verdisettet er tuftet på at Teknomed har en samfunnsnyttig funksjon: Bedriftens tjenester og produkter bedrer livskvaliteten og funksjonsevnen til menneskene som velger Teknomed.

LES OGSÅ: Vokser med behovet for eksperthjelp

– For å klare å etterleve verdiene våre når brukerne oppsøker oss, må vi også ha en intern plattform. Vi øver oss på å se hverandre som hele mennesker og å ta hensyn til hverandre, sier Gade.

Derfor har bedriften fem samspillsregler, blant annet «jeg bryr meg om mine kolleger». Reglene henger innrammet på spiserommet, som en daglig påminnelse.

Faglig fokus

Ifølge Gade er Teknomed styrt av et veldig faglig fokus, og ikke bunnlinje og økonomiske resultater. Veksten fra tre ansatte i 2002 til dagens 31 hoder er ifølge Gade et resultat av fornøyde brukere som er ambassadører for Teknomeds produkter og tjenester.

Gade legger vekt på ansattes medbestemmelse.

– Det er helt vesentlig for god bedriftskultur. Involvering av alle i viktige prosesser skaper positivt engasjement og eierskap til beslutninger, sier han.

Gade mener også at alt alltid kan forbedres.

– Man må være bevisst på at man aldri er i mål. Det er alltid forbedringsmuligheter uansett hva vi snakker om. Derfor ber vi nye ansatte komme med innspill før de blir stueblinde, sier Gade.

Og ikke minst: Alle får smake suksesskarameller: Siden ikke alle ansatte er i kontakt med brukerne, deles gladhistorier i kollegiet:

– Det er en fantastisk opplevelse å se at vi klarer å utgjøre en forskjell for en bruker fordi vi har brukt vår kompetanse. Vi tillater oss å være stolte av hva vi får til. Siden vi har ulike oppgaver i bedriften, kan ikke alle på laget skåre målet. Men vi gleder oss i fellesskap når det går bra.

– Jobb smart og kom uthvilt hjem

Gunnar Bjørn Gade mener oppskriften bak Teknomeds bedriftskultur ikke nødvendigvis passer i alle typer virksomheter. Men han mener fire kjernepunkter er allmenngyldige:

  • Ha tålmodighet!Bygg sten på sten.
  • Vis tillit:Ha tillit til at de ansatte gjør jobben sin. Uten tiltro til staben er det vanskelig å bygge god bedriftskultur.
  • Legg vekt på rekruttering:Legg mye energi i rekruttering av nye medarbeidere, og bruk gjerne eksterne rekrutteringsspesialister som kjenner virksomheten godt. Det kvalitetssikrer ansettelsesprosessen og øker sjansen for å ansette personer som passer inn i staben og vil etterleve bedriftskulturen.
  • Et evig arbeid:Vær bevisst på at man aldri kommer i mål med bedriftskulturen. Den er ikke statisk, og må jobbes med kontinuerlig.

Gade har større tro på at indre omstendigheter mer enn de ytre avgjør om bedriften lykkes:

– Derfor må bedriftskultur være en viktig faktor i driften. Og da mener jeg «walk the talk». Hver dag. Det kan ikke bare være en «17. mai-kultur».

Gade er opptatt av at ansatte er hele mennesker som trenger å ha det bra både hjemme og på jobben.

– Når de ansatte trives godt og er motiverte, gjør de en smartere jobb. Det betyr ikke at de skal løpe fortere. Smartere jobbing er økt samarbeid og å gjøre hverandre gode. Det gir energi, og da kommer man uthvilt og ikke utslitt hjem fra jobb, sier Teknomed-lederen.