Gå til sidens hovedinnhold

På sykehuset tas beslutninger på lavest mulig nivå

Artikkelen er over 5 år gammel

– Hvis noen spør meg hvor jeg jobber, så svarer jeg hjerteavdelingen på SiV. Jeg sier jo ikke bare at jeg jobber på SiV.

Seksjonsleder for legene på hjertemedisinsk avdeling ved Sykehuset i Vestfold, Kenneth Knutsen, er krystallklar. Han får raskt støtte av de fire avdelingskollegene rundt bordet i et møterom i sykehusets femte etasje.

– Man føler seg veldig knyttet til seksjonen hvor man jobber, bekrefter teamleder og sykepleier Sara Jakobsen.

De fem hvitkledde rundt bordet er del av Vestfolds største arbeidsplass med til sammen 5.500 ansatte. Men når Tønsbergs Blad stiller spørsmål om bedriftskultur, synes de det er vanskelig å snakke for flere enn de knappe 100 ansatte ved egen avdeling.

– Vi har det jo så travelt, og er her inne og jobber hele dagen. Det samme gjelder helt sikkert for de ansatte på gastroseksjonen eller lungeseksjonen. Da blir det til at man tenker mest på sin egen avdeling, sier seksjonsleder for sykepleierne på hjertemedisinsk seksjon, Torill Holthe.

LES FLERE SAKER PÅ VESTVIKEN24.NO

– Veldig mange kulturer

I sykehusets første etasje, med utsikt mot Christian Fredriks gate, sitter toppledelsen. Sykehusdirektør Stein Kinserdal og HR-direktør Solveig Jølstad er enige i at det er vanskelig å snakke om en enhetlig bedriftskultur på en arbeidsplass med så mange avdelinger og ansatte.

– Jeg tenker at innefor dette huset og alle de stedene vi holder til i Vestfold, så er det veldig mange forskjellige kulturer. Men de er jo summen av holdninger, atferd og verdier som vi opptrer etter, sier Jølstad.

– Det er mange kulturer, men det er noen ting man kan tenke bør være fellesnevnere som forhåpentligvis kjennetegner oss, sier Kinserdal.

– Hvilke fellesnevnere?

– Vi er en kunnskapsorganisasjon. Da er det å ha gode faglige miljøer, og oppmerksomhet på utvikling og at man stadig må lære nye ting for å levere bra resultater, veldig sentralt, sier Jølstad.

– Og så er det helt essensielt at det er pasientens helsetjeneste som er begrunnelsen for hvorfor vi er her, sier Kinserdal.

Brenner for jobben

Noe annet som er «helt essensielt», ifølge sykehusdirektøren, er at de ansatte opplever stolthet ved å jobbe for SiV. Han understreker samtidig at det ofte er verdigrunnlaget i egen utdanning og profesjon som skaper identiteten hos helsepersonell.

– Veldig mye av styrken er knyttet til de faglige kulturene. Særlig blant leger, psykologer og sykepleiere er nok en veldig sterk del av identiteten ikke nødvendigvis at man jobber på Sykehuset i Vestfold, men at man er ortoped, psykiater eller noe annet. Det tror jeg det er viktig å være klar over, sier sykehusdirektøren.

– Flertallet av de som jobber på sykehus gjør det fordi de synes det er meningsfylt å være akkurat her. De har valgt et yrke og en arbeidsdag som er rettet mot noe som er større enn akkurat det som de står for selv. Det tenker jeg preger kulturen vår, at medarbeiderne er folk som vil noe, er engasjerte og brenner for det de jobber med, sier HR-direktør Jølstad.

Kinserdal peker på at de 5.500 ansatte spenner over så mange områder at det ikke nødvendigvis er optimalt med samme kulturtilnærming overalt i organisasjonen.

– Ta et laboratorium. Der er sertifiseringskulturen sentral. En blodprøve kan ikke analyseres slik jeg eller du måtte ønske å gjøre det. Det må gjøres på nøyaktig samme måte hver gang, og systemet er utrolig rigid. Men i møte med for eksempel ruspasienter er det helt andre ting man må spille på. Da er det veldig lite skjematikk. Slike forskjeller preger folk over tid, det preger kulturen og det preger de ulike enhetene, sier Kinserdal.

Satte seg et hårete mål

Likevel, og til tross for sterke og egenartede profesjoner: På hjerteseksjonen, som består av 20 leger, 60 sykepleiere og i overkant av ti helsesekretærer, hevder de å ha lykkes godt med å skape en felles identitet og kultur.

Seksjonsleder for sykepleierne, Torill Holthe, erkjenner at identiteten knyttet til hver enkelt profesjon har potensial til å være så sterk at den kan komme i konflikt med en helhetlig bedriftskultur.

– Men i vår seksjon har vi ikke den opplevelsen. Vi har over tid hatt et godt og fruktbart flerfaglig og tverrfaglig samarbeid, mellom sekretærer, leger, sykepleiere og hjelpepleiere. Det jeg tenker er vår suksessfaktor, er at vi jobber aktivt med å få alle ansatte til å oppleve et eierforhold til akkurat vår seksjon og dermed også til SiV som sådan, sier hun.

Les også: Viktigheten av god bedriftskultur

– Hvordan har dere gjort det?

– Vi har jobbet ganske iherdig med å snakke høyt utad om målene og visjonene våre, som blant annet er å skape den beste hjerteseksjonen i landet. Det kan godt oppfattes som et ganske hårete og snålt mål, og det kan ikke måles så lett heller, men likevel er det noe alle i avdelingen vet, og vi bruker det aktivt, illustrerer Holthe.

– Hvis vi skal bli Norges beste hjerteseksjon, så er det en del ting som skal på plass. Men det kan like godt komme fra de ansatte, og de kan like godt bruke målet som en brekkstang inn mot oss som er ledere. De ansatte kan si at «dere mener at vi skal bli Norges beste, men da må det også legges til rette på ulike området for at vi skal nå det målet».

Les også: To av Norges rikeste kjøper opp eiendommer i Vestfold

De ansatte på hjerteseksjonen forteller at involvering og medbestemmelse er et av de viktigste kjennetegnene på kulturen i avdelingen. Det er helt i sykehusledelsens ånd.

Får «alle» fullmakter

Ifølge Stein Kinserdal ligger ledelsens grunnleggende tankegods i styringsprinsippet om «ledelse helt ut», noe som betyr at alle de 200 lederne ved SiV har ansvar for «alt», også arbeidsmiljø og kulturbygging.

– Ledere på alle nivåer ved SiV har «alle fullmakter» til å finne løsninger på de utfordringer vi har, sier han.

– Dette handler om vår tro på at det nettopp er kunnskapsarbeiderne ytterst ute som er den viktigste ressursen, sier direktør Stein Kinserdal.

Ved møtebordet i femte etasje får Kinserdal skryt av avdelingslederen for legene på hjerteseksjonen, Kenneth Knutsen.

Les også: Håper gratis middag gir mer effektive ansatte

– Det ble en ny trend her da Kinserdal ble direktør. Han hadde som en tydelig agenda å få beslutningene ned på et lavere nivå. Jeg har jo helt carte blanche til å gjøre det som passer meg så lenge det er innenfor rimelighetens grenser, sier Knutsen.

– På samme måte som direktøren overlater beslutninger til oss, har både Kenneth og jeg en ledelsesfilosofi om at vi tar beslutningene helt ut til de ansatte som kjenner på de daglige utfordringene, sier avdelingsleder for sykepleierne, Torill Holthe.

Nærmest mulig pasienten, med andre ord.

Kommentarer til denne saken