SSB spår fortsatt fall i boligprisene

Av

Ifølge SSBs prognoser vil boligprisene fortsette å falle i første halvår. Deretter vil prisutviklingen trolig flate ut. 

DEL

Torsdag la Statistisk sentralbyrå (SSB) fram sin rapport om utsiktene framover for norsk og internasjonal økonomi.

Der heter det at norsk økonomi vil vokse som følge av økte petroleumsinvesteringer, men at oppgangen vil dempes av fallende boliginvesteringer, økte renter og en sterkere krone.

Samtidig spår SSB at prisene på norske boliger vil fortsette å falle i årets første halvdel, for så å flate ut. Fallet, som har vært særlig stort i Oslo-området, vil imidlertid være beskjedent, tror SSB.

Hvis prognosene slår til, vil boligprisene ved utgangen av 2018 være knapt 5 prosent lavere enn de var på det høyeste i første kvartal 2017.

Artikkeltags