Bidrar til økt brannsikkerhet i bygninger

VIL ØKE BRANNSIKKERHETEN: De samarbeider for økt brannsikkerhet: F.v. Daglig leder i Omega Holtan, Ragnar Holtan, adm. dir. i Brannvernforeningen, Rolf Søtorp, og daglig leder i Kontroll og Rådgivning, Tom Nygren.

VIL ØKE BRANNSIKKERHETEN: De samarbeider for økt brannsikkerhet: F.v. Daglig leder i Omega Holtan, Ragnar Holtan, adm. dir. i Brannvernforeningen, Rolf Søtorp, og daglig leder i Kontroll og Rådgivning, Tom Nygren. Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

Stiftelsen Norsk brannvernforening arbeider aktivt for å fjerne brann som sannsynlig livstruende hendelse, og har i den forbindelse utviklet et nytt produkt, en brannsikkerhetsrapport.

DEL

Med seg på laget har de Tønsberg- bedriften Omega Holtan AS, som aktivt arbeider med brannforebygging i elektrotekniske anlegg. Brannvernforeningens eget datterselskap, Kontroll og Rådgivning AS, er den tredje partneren i samarbeidet.

Kontroll og Rådgivning er spesialisert innenfor sprinkler- og brannalarmanlegg.

Prøveprosjekt

Avtalen mellom partene ble signert i oktober 2017 og prøveprosjekt er allerede iverksatt. Prøveprosjektet består i å utarbeide fullverdig brannsikkerhetsrapport for Brannvernforeningens lokaler i Oslo, heter det i en pressemelding.

Det brenner mye i Norge. I 2016 var det over 3.000 bygningsbranner, og siden 1979 har det i snitt omkommet 64 personer i brann hvert år.

Gjennomsnittlig utbetales det 4,6 milliarder kroner i erstatning etter branner pr. år, ifølge tall fra DSB.

Gjennom helhetlig kontroll av brannsikkerheten vil man med brannsikkerhetsrapporten levere én rapport om brannsikkerhet til bygningseiere, hvor alle faktorer som bidrar til brannsikkerheten er sett i sammenheng.

Rapporten forteller bygningseier konkret om nivået på brannsikkerheten i bygget, og hvilken restrisiko som må ivaretas gjennom internkontrollsystemet.

Rapporten vil avsluttes med rådgiving om veien videre for å opprettholde akseptabel brannrisiko og senke kostnader og konsekvenser ved eventuelle branntilløp.

Uavhengig

– Vi selger ingen produkter knyttet til brannsikkerhetsrapporten, og er ikke forpliktet til noen leverandører. Vi leverer en objektiv og uavhengig rapport om brannsikkerhet til våre kunder. Dette gir produktet høy tillit. Kundene får helt klart merverdi av å samle sine brannreduserende tiltak i en og samme rapport sier Rolf Søtorp, adm. direktør i Stiftelsen Norsk brannvernforening.

– Ledelsen i Omega Holtan er veldig positive til arbeidet Norsk brannvernforening nedlegger for å få produktet brannsikkerhetsrapport ut til våre kunder. Frem til nå har brannsikkerhetsarbeidet vært oppdelt i flere leveranser som gjør det utfordrende for større eiendomsforvaltere/bygningseiere å holde oversikt. Ved å samle dette arbeidet under Brannvernforeningen, vil arbeidet kunne gjøres langt mer oversiktlig og rasjonelt, sier daglig leder i Omega Holtan, Ragnar Holtan i en pressemelding.

Fakta Omega Holtan

Omega Holtan AS er en landsomfattende kompetansevirksomhet innen elektroteknikk, med hovedfokus på markedene:

  • Kurs og konsulentvirksomhet 
  • Prosjekt og prosjekteringstjenester
  • Kontroll, termografering og internkontroll

Selskapet har over 40 års erfaring innen faget og besitter en betydelig kompetanse innenfor et fagfelt som får stadig større fokus.

Selskapet ble etablert i 1985 og har hovedkontor i Tønsberg, og avdelingskontorer i Sør-Trøndelag, Oppland, Østfold, Buskerud, Vestfold, Telemark og Vest-Agder.
Selskapet innehar Nemko og DNV-sertifiseringer.

Artikkeltags